ESG oraz Zrównoważony rozwój

Wspieranie spółek w zrównoważonym rozwoju ich działalności

Zagadnienie zrównoważonego rozwoju znacznie ewoluowało w ostatnich latach. Ład korporacyjny i odpowiedzialność społeczna biznesu to nie tylko zasady właściwego postępowania, ale również korzyści ekonomiczne. Wspieramy spółki w tworzeniu ich strategii zrównoważonego rozwoju począwszy od jej zaprojektowania i wdrożenia aż po sprawozdawczość i usługi atestacyjne.

Jak możemy Państwa wesprzeć

Nasze podejście

Zrównoważony rozwój stwarza wspaniałe możliwości dla firm. Może poprawić odporność korporacji, tworzyć wartość gospodarczą i przyczyniać się do tworzenia zdrowego ekosystemu i silnej społeczności. Ponieważ coraz więcej firm podąża drogą zrównoważonego rozwoju, organizacje będą musiały wdrożyć wyższe standardy ładu korporacyjnego i przenalizować kompleksowo swój wpływ na społeczeństwo i środowisko, aby utrzymać konkurencyjność.

Rzetelne podejście do zrównoważonego rozwoju wymaga jasnej strategii, dobrego zarządzania i jakościowej sprawozdawczości korporacyjnej, która odnosi się do całej gamy tematów związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Przyniesie to wyraźne korzyści: większe zaufanie, przewagę konkurencyjną, większe zaangażowanie pracowników, mniej odpadów dzięki ulepszonym procesom biznesowym oraz lojalność i wsparcie ze strony interesariuszy.

W Mazars oferujemy szeroki zakres usług w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym:

  • Sprawozdawczość i usługi atestacyjne: Zapewnienie rozwiązań w zakresie audytu i usług atestacyjnych do celów sprawozdawczości związanej ze zrównoważonym rozwojem i prawami człowieka, certyfikacją dla zielonych i społecznych obligacji oraz poświadczenia w zakresie wszystkich form raportowania na temat emisji dwutlenku węgla.
  • Strategia i due diligence: Wsparcie w opracowaniu strategii i modeli biznesowych zgodnych z zasadami dobrych praktyk ESG, jak również usługi due diligence w celu zapewnienia zgodności.
  • Wdrożenie i transformacja: Doradztwo i wskazówki, aby pomóc Państwa organizacji w okresie zmian i zapewnić, że przestrzega ona zasad etycznych i związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Wyślij zapytanie ofertowe