Sprawozdawczość i usługi atestacyjne

Budowanie zaufania i okazywanie uczciwości

Sprawozdawczość niefinansowa jest coraz ważniejsza dla spółek, ponieważ pomaga im budować zaufanie i wzmacnia ich wiarygodność. Umożliwia spółkom pokazanie ich działań w zakresie oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, łańcucha dostaw, różnorodności korporacyjnej i innych obszarów zrównoważonego rozwoju. Zapewniamy pełen zakres rozwiązań w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, aby mogli Państwo przedstawić swoją historię w głęboki i autentyczny sposób.

Nasze podejście

Spółki obecnie przykładają większą wagę do sprawozdawczości niefinansowej w odpowiedzi na nowe regulacje i wymagania interesariuszy. Istnieją wyraźne korzyści ze sprawozdawczości niefinansowej. Pozwala ona spółkom zaprezentować referencje w zakresie zrównoważonego rozwoju i udowadniać zaangażowanie interesariuszy. Ponadto firmy, które mają dobre wyniki w zakresie kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju, częściej prześcigają swoich konkurentów w zakresie rentowności w długiej perspektywie.

Z uwagi na fakt, że sprawozdawczość niefinansowa zaczyna być obowiązkowa w niektórych jurysdykcjach, większy nacisk kładzie się na poświadczenie, żeby zapewnić zaufanie co do wiarygodności raportów organizacji. Mogą Państwo potrzebować usług audytorskich do celów raportów na temat odpowiedzialności społecznej biznesu, certyfikacji społecznych i zielonych obligacji lub poświadczenia dla raportów dotyczących emisji CO2.

W Mazars posiadamy długoletnie doświadczenie we wspieraniu podmiotów o różnej wielkości w strukturyzowaniu i ulepszaniu raportowania na temat zrównoważonego rozwoju oraz uzyskiwaniu niezbędnych certyfikacji. Nasz wykwalifikowany zespół może pomóc Państwu określić istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) dotyczące Państwa działalności, przy użyciu wypróbowanych technik, ram zrównoważonego rozwoju i ustalonych wytycznych.

Choć niektóre organizacje wdrożyły zintegrowaną sprawozdawczość, inne nadal sporządzają swoją sprawozdawczość niefinansową oddzielnie. W zależności od Państwa preferencji, nasz zespół dostosuje swoje metody pracy do Państwa oczekiwań, żeby przygotować najlepszą możliwą sprawozdawczość niefinansową. Przez cały czas koncentrujemy się na dostosowaniu naszej metodologii do Państwa potrzeb i dostarczeniu rozwiązań odpowiadających Państwa celom.

Jak możemy Państwa wesprzeć

 • wzmocnienie wiarygodności ujawnień związanych z odpowiedzialnością korporacyjną i działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • informowanie interesariuszy na temat postępów w realizacji założonych celów,
 • zapewnienie komfortu kierownictwu i osobom odpowiedzialnym za nadzór co do jakości dostarczanych informacji,
 • identyfikacja ważnych obszarów i ustalenie priorytetów wśród obszarów, których dotyczy sprawozdawczość.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo skorzystać z następujących usług:

 • certyfikacja programu antykorupcyjnego
 • certyfikacja systemów CSR
 • ustawowy i dobrowolny audyt w odniesieniu do raportów CSR
 • poświadczenie raportu na temat emisji dwutlenku węgla
 • poświadczenie raportu na temat praw człowieka
 • audyt zgodności społecznej
 • audyt dostawców
 • certyfikacja zielonych obligacji
 • certyfikacja społecznych obligacji

Wyślij zapytanie ofertowe