Usługi kadrowe

Zdajemy sobie sprawę z tego, że pracownicy odgrywają kluczową rolę w organizacji i w znaczący sposób przyczyniają się do sukcesu każdej firmy.

Służymy profesjonalnym doradztwem w sprawach pracowniczych i pomocą w sporządzaniu i opiniowaniu umów o pracę.

Możemy zająć się zarządzaniem sprawami kadrowymi w Państwa firmie: uregulowaniami w zakresie zatrudnienia, warunków pracy, planów urlopowych, procedur dotyczących rozwiązywania umów lub innymi stale zmieniającymi się regulacjami w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pozwalając Państwu skoncentrować się na pracownikach.