Doradztwo dla Pracodawców (w tym optymalizacja podatkowa wynagrodzeń oraz obsługa ekspatów)

Posiadamy specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz Pracodawców w kwestiach opodatkowania oraz zabezpieczenia społecznego odnoszących się do osób zatrudnianych przez Pracodawców - zarówno z perspektywy wewnętrznego prawa polskiego, jak i prawa międzynarodowego.

Naszym Klientom od wielu lat z powodzeniem świadczymy następujące usługi doradztwa podatkowego związane z zatrudnieniem:

  • Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie świadczeń dla pracowników i obowiązków płatnika pod kątem PIT i ZUS;
  • Doradztwo w zakresie opodatkowania pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników, w tym w ramach pracowniczych programów motywacyjnych typu Stock Option Plan;
  • Doradztwo  w projektowaniu oraz implementacji struktur wynagradzania pracowników oraz członków kadry menedżerskiej;
  • Doradztwo w planowaniu struktur delegowania pracowników z perspektywy przepisów prawa krajowego i międzynarodowego;
  • Obsługa w zakresie rozliczeń podatkowych pracowników oddelegowanych do / z Polski - w razie konieczności przygotowania zagranicznych rozliczeń podatkowych pracowników współpracujemy z biurami Mazars zlokalizowanymi poza granicami Polski.