Joanna Orłowska Dyrektor, Audyt i Doradztwo, Sektor Finansowy

Joanna Orłowska Mazars

Joanna Orłowska jest Dyrektorem w Dziale Audytu i Doradztwa dla Instytucji Finansowych. Przed dołączeniem do Mazars pracowała w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie była odpowiedzialna za audyt oraz usługi doradcze dla instytucji finansowych. Portfolio jej klientów obejmowało największe banki działające w Polsce.

Joanna posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w sektorze finansowym, w tym bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w doradztwie dla podmiotów sektora finansowego, w tym banków i ich grup kapitałowych, firm leasingowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm zajmujących się finansowaniem konsumenckim oraz firm faktoringowych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania ryzykiem, sprawozdawczości, rachunkowości finansowej i finansów dla banków i innych podmiotów sektora finansowego, w tym w zakresie implementacji rozwiązań nowych MSSF oraz metodologicznych i informatycznych w obszarze sprawozdawczości finansowej, zmian do polityk rachunkowości oraz konsultacji w zakresie interpretacji i zastosowania wymogów MSSF/MSR oraz polskich standardów rachunkowości. W ostatnich latach uczestniczyła także w wielu projektach z zakresu fuzji i przejęć, takich jak finansowe due diligence (zarówno buy-side jak i sell-side) na podmiotach z sektora finansowego. Joanna prowadziła szereg szkoleń z zakresu MSSF oraz sprawozdawczości finansowej, w tym dla UKNF.

Joanna jest absolwentką studiów magisterskich Finansów i Bankowości oraz Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej.