Michel Kiviatkowski Partner Zarządzający

Michel Kiviatkowski

Michel Kiviatkowski kieruje Biurem Mazars w Polsce od początku istnienia firmy, tj. od 1992 roku.
Nadzoruje projekty audytorsko-doradcze zarówno dla podmiotów, polskich jak i dużych międzynarodowych koncernów. Wcześniej, przez 7 lat, był dyrektorem jednej z firm tzw. "wielkiej czwórki" w Paryżu. Posiada tytuł doktora, który uzyskał na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Aix-en-Provence (Francja) oraz francuskie uprawnienia biegłego rewidenta.
Michel Kiviatkowski posiada szerokie doświadczenie w rewizji sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz przedsiębiorstw reprezentujących wszystkie sektory gospodarki, a zwłaszcza na rzecz banków, firm leasingowych oraz firm z branży budowlanej. Jest prelegentem licznych seminariów dla klientów oraz prowadzi kursy i wykłady na wyższych uczelniach. Autor licznych publikacji i artykułów w prasie specjalistycznej. W ramach kampanii poszerzania Unii Europejskiej, wygłaszał odczyty w Senacie Francji nt. sytuacji gospodarczej Polski oraz był członkiem grupy przedsiębiorców biorących udział w rozmowach z Prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim i Prezydentem Francji Jacques’em Chirac.
Michel Kiviatkowski jest żonaty. Ma dwójkę dzieci. Preferuje aktywny sposób spędzania wolnego czasu – gra w golfa i w tenisa – odnosząc znaczące sukcesy w wielu turniejach. Pasjonat i uczestnik rajdów samochodowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Michel Kiviatkowski Partner Zarządzający