Szymon Turkowski Dyrektor, Audyt i Doradztwo, Sektor Finansowy

Szymon Turkowski

Szymon Turkowski jest Dyrektorem w Dziale Audytu i Doradztwa dla Instytucji Finansowych, kieruje zespołem Risk and Quant Advisory. Posiada tytuł magistra matematyki stosowanej uzyskany na Politechnice Warszawskiej, profesjonalne certyfikaty CFA oraz PRM, jak również ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa spółek handlowych na SGH w Warszawie.

Szymon posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych, regulacyjnych oraz realizowania nadzoru nad spółkami sektora finansowego. Przed dołączeniem do Mazars ponad 10 lat pracował w firmach tzw. Wielkiej Czwórki oraz ponad 3 lata w nadzorze.

Prowadzone przez niego projekty obejmowały wdrażanie i walidację modeli ilościowych, implementacje i audyt wdrożenia standardów rachunkowych MSSF, wdrażanie i weryfikacje wdrożenia regulacji ostrożnościowych oraz liczne projekty w zakresie wyceny instrumentów finansowych. Dodatkowo Szymon posiada szerokie doświadczenie w zakresie kierowania projektami konstrukcji i wdrażania systemów zarządzania ryzykiem, systemów ratingowych, programów testów warunków skrajnych oraz wdrożeń rozwiązań IT wspierających wskazane obszary.

Pozostałe doświadczenie Szymona obejmuje również projekty typu due-dillegence (buy i sell side), feasibility i impact studies.

Chcesz wiedzieć więcej?

Strony związane z: Szymon Turkowski