Małgorzata Pek Partner

Małgorzata Pek-Kocik

Małgorzata Pek-Kocik jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA. Przed dołączeniem do Mazars pracowała jako Partner Associate w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie była odpowiedzialna za audyt i usługi atestacyjne oraz usługi doradcze dla instytucji finansowych. Portfolio jej klientów obejmowało największe banki działające w Polsce.

Malgorzata posiada kilkunastoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych instytucji działających w sektorze finansowym. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych i implementacyjnych, w zakresie zarządzania ryzykiem, sprawozdawczością i finansami, w tym doświadczenie w implementacji rozwiązań w systemach informatycznych banków, realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych w obszarze MSSF i zarządzania ryzykiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego oraz wdrażanie rozwiązań metodologicznych i informatycznych w obszarze rachunkowości finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej .

Małgorzata jest absolwentką Ekonomii oraz Finansów i Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Strony związane z: Małgorzata Pek

Usługi

Branże

Aktualności