Jak Private Equity wpływa na wyniki swojego portfela w Europie Zachodniej i Europie Środkowo-Wschodniej?

Przebadaliśmy 141 funduszy PE, w tym 20 z regionu CEE metodą ilościową, oraz
43 podmioty z Europy (w tym 10 z CEE) metodą jakościową w formie wywiadów
oraz formularzy przy wsparciu ARX.

Jak wynika z przeprowadzonego badania wśród europejskich PE, obejmującego akcjonariuszy aktywnych/pasywnych oraz akcjonariuszy mniejszościowych/większościowych, około 70% jest zadowolonych z wyników swoich inwestycji.

Poniżej znajdują się najważniejsze wnioski:

 • Przyczyny niezadowolenia są powiązane ze strategią, zespołami zarządzającymi 
  i operacjami;
 • Kontrola nad kapitałem oraz zaangażowanie w operacyjne działania przynoszą istotne korzyści.

Aktywni akcjonariusze większościowi są zazwyczaj usatysfakcjonowani szybciej (po 3 latach) niż PE z pasywną większością. Aby spełnić oczekiwania dotyczące wyników, wszyscy PE zgłosili potrzebę przeprowadzenia większej liczby analiz operacyjnych przed transakcją i większego nadzoru nad realizacją po transakcji. Na podstawie ich zaangażowania w działalność operacyjną zidentyfikowaliśmy 3 modele PE.

Dodatkowe zagadnienia warte poddaniu dalszej analizie:

 • Dla 53% respondentów ESG jest albo uwzględnione w pakiecie DD, albo wpisane w DNA poprzez zasady polityki wewnętrznej;
 • 14% wspomniało o zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa. Oczekuje się jednak, że temat ten stanie się priorytetowy, ponieważ zyskuje już na popularności w pracach związanych z audytem regulacyjnym.

Przy większej liczbie zagadnień oraz świadomości istotności zaangażowania w zarządzanie własnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, PE mają do dyspozycji dwie potencjalne ścieżki wzrostu wydajności:

 • Tworzenie wewnętrznych zespołów składających się ze specjalistów, takich jak partnerzy operacyjni, menedżerowie ESG lub doświadczeni menedżerowie ds. partycypacji; 
 • Zaangażowanie wyspecjalizowanych doradców zewnętrznych.

Region CEE staje się coraz bardziej atrakcyjny, z rosnącym potencjałem dla funduszy PE, wzorem Europy Zachodniej

 • Średnia liczba podmiotów będących w posiadaniu funduszy PE jest nieco niższa w Europie Środkowo-Wschodniej w porównaniu do Europy Zachodniej.
 • Wzrost wartości kapitału i wykup kredytowany typu LBO stanowią 82% rodzajów inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej (w porównaniu z 64% w Europie Zachodniej).
 • Patrząc na przyczyny słabych wyników spółek portfelowych, można zauważyć, że są one mniej więcej takie same w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej, biorąc pod uwagę ewolucję rynku, złożoność operacji i konkurencję.
 • Czynnik ludzki wydaje się bardziej wrażliwy w Europie Środkowo-Wschodniej w kwestii poprawy wyników inwestycji, przy wyraźniejszej potrzebie przeprowadzenia dodatkowej lub ukierunkowanej analizy due diligence HR i operacyjnej.
 • Średni IRR przy wyjściu z inwestycji jest generalnie wyższy w Europie Zachodniej niż w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Więcej firm z Europy Zachodniej uważa, że ​​EBITDA przy wyjściu jest powyżej ich oczekiwań po 5-7 latach i po 7 latach.

Osoby do kontaktu:

Dokument

How do PE act on the performance of their portfolio in WE and CEE region?