Organizacje non-profit

Wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb mające na celu zapewnienie kluczowej roli w społeczeństwie

Organizacje charytatywne i non-profit odgrywają istotną rolę w naszej gospodarce i w społeczeństwie. Jednakże te organizacje często napotykają problemy finansowe w związku ze zmianami demograficznymi, wahaniami filantropijnego wsparcia i naciskami regulacyjnymi. Pomagamy organizacjom non-profit utrzymać ich status organizacji zwolnionej z podatku, jak również świadczymy szereg usług audytorskich, podatkowych i doradczych w celu zapewnienia ciągłości ich działania. Rozumiemy, że każda organizacja ma odmienne wymagania, dlatego gwarantujemy, że nasze rozwiązania będą dopasowane do Państwa potrzeb. 

Nasze podejście

Mamy świadomość roli, jaką organizacje non-profit i stowarzyszenia odgrywają w społeczeństwie. Dlatego bardzo ważne jest właściwe doradztwo i wskazówki, aby mogli Państwo utrzymać ulgi i zwolnienia podatkowe, jak również zabezpieczyć strumienie przychodów i osiągnąć efektywność operacyjną, aby zabezpieczyć swoją przyszłość.

Grupa ds. organizacji non-profit w Mazars jest zespołem doświadczonych specjalistów znających wyzwania, z którymi się Państwo mierzą. Oferując szeroki zakres usług audytorskich, podatkowych i doradczych, pragniemy pomóc Państwu przezwyciężyć  przeszkody, które Państwo napotykają i opracować solidny i zrównoważony model działania.

Sektor non-profit charakteryzuje się różnorodnością, co oznacza, ze każda organizacja ma specyficzne wymogi. Współpracujemy z wieloma różnymi organizacjami non-profit, takimi jak: organizacje charytatywne, instytucje edukacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje religijne, zakłady opieki zdrowotnej i prywatne fundacje. Bez względu na fakt, czy chodzi o małą, sąsiedzką organizację non-profit czy wielką, złożoną instytucję, możemy Państwu zapewnić rozwiązania, które będą odpowiadać konkretnym warunkom, w jakich Państwo działają. 

Nasze usługi

Nasze usługi dla sektora non-profit obejmują:

  • Audyt i rachunkowość
  • Planowanie podatkowe i zgodność z przepisami (compliance)
  • Działalność biznesową
  • Doradztwo finansowe
  • Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna
  • Zapewnienie technologii
  • Konsulting w kwestiach HR

Wyślij zapytanie ofertowe