Nasza wiedza

Światowy przemysł medialny przekonał się, jak ogromne znaczenie ma zachowanie elastyczności przez firmy w celu szybkiego dostosowania się do niespodziewanych sytuacji. W trudnym i niepewnym otoczeniu gospodarczym wyznaczanym przez rewolucję cyfrową i wstrząśniętym wzrostem gospodarczym nowo rozwijających się rynków mediów zagranicznych proces decyzyjny przedsiębiorstw musi być szybszy, a znaczące zmiany w sektorze medialnym nieustannie trwają.

W odpowiedzi na te wyzwania Mazars stworzył dedykowany zespół specjalistów proponujących rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów, aby pomóc im w wykorzystaniu możliwości oferowanych przez nową erę cyfrową. 

Nasza odpowiedź na wyzwania firm z sektora medialnego

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności

 • Zarządzanie kontrolą wewnętrzną i ryzykiem 
 • Wdrażanie strategii IT w celu zarządzania naruszeniami technologii, bezpieczeństwa lub prywatności
 • Zarządzanie ryzykiem zgodności i ryzykiem utraty reputacji
 • Ceny giełdowe i ceny rynkowe reklam
 • Zależność od elementów trzecich
 • Wsparcie w zakresie wdrażania, optymalizacji i certyfikacji systemów przeciwdziałania korupcji
 • Zarządzanie bezgotówkową wymianą towarów

Spełnianie obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej | Udoskonalanie komunikacji finansowej

 • Audyt finansowy
 • Wycena aktywów biznesowych
 • Zapewnienie rzetelności publikowanych informacji finansowych (normy francuskie, MSSF, normy amerykańskie)
 • Wsparcie w zakresie księgowości

Wykorzystywanie szans rynkowych

 • Prognozowanie popytu konsumpcyjnego
 • Doradztwo finansowe (podwyższenie kapitału, zakładowego, pierwsza oferta publiczna…)
 • Konkurencja i konsolidacja w sektorze, wzrost zewnętrzny i partnerstwo strategiczne (pomoc i doradztwo w zakresie fuzji i przejęć oraz due diligence..)
 • Wsparcie finansowe, prawne i podatkowe w celu utworzenia spółek zależnych za granicą
 • Wsparcie w zabezpieczaniu, kształtowaniu, optymalizowaniu i dokumentowaniu cen transferowych

Poprawienie wydajności

 • Audyt umów zawieranych ze stronami trzecimi (audyt gwarancji, audyt umów stymulujących sprzedaż)
 • Optymalizacja i doradztwo w zakresie WCR i zarządzania środkami pieniężnymi
 • Optymalizacja programów faktoringu odwróconego i pomoc przy ich wdrożeniu
 • Obsługa i optymalizacja Centrum Usług Wspólnych (SSC)
 • Planowanie podatkowe
 • Tworzenie i wdrażanie strategii w zakresie ochrony środowiska

Wyślij zapytanie ofertowe