Badanie porównawcze informacji finansowych reasekuratorów

Reasekuracja, znana również jako „ubezpieczenie ubezpieczycieli”, odgrywa obecnie kluczową rolę w światowej gospodarce rynkowej. Czynniki takie jak: wzmocnienie wymogów kapitałowych, rosnąca liczba istotnych katastrof naturalnych lub potrzeba optymalnej ochrony zwiększają zapotrzebowanie na reasekurację.

Początkowo firmy ubezpieczeniowe dążyły do współpracy z reasekuratorami, aby uzyskać ochronę lub finansowanie podjętego ryzyka. Jednak rola reasekuracji stale rośnie dzięki coraz większej gamie produktów: pokrycie ryzyka, rozwiązania finansowe (szczególnie na życie) lub konkretne produkty dla lepszego zarządzania kapitałem spółek dokonujących cesji.

Ponadto, ze względu na niskie stopy procentowe, rynek papierów wartościowych powiązanych z ubezpieczeniem (ILS) nadal się rozwija. Reasekuratorzy wnoszą istotny wkład poprzez promowanie spółek specjalnego przeznaczenia (SPV), które emitują obligacje śmierci lub obligacje katastrofalne. Ten rodzaj produktu oferuje wysokie zyski, ponieważ odsetki w przypadku obligacji kuponowych są znacznie wyższe niż w przypadku obligacji ze stopą zwrotu wolną od ryzyka.

Zespoły Mazars ds. sektora ubezpieczeniowego przeprowadziły badanie 10 największych globalnych firm reasekuracyjnych, poświęcając szczególną uwagę ich informacjom finansowym od 2017 roku.

Celem tego badania jest przedstawienie czytelnikom porównania ujawnień dotyczących konkretnych spraw lub konkretnych wydarzeń w ciągu roku, takich jak wydarzenia związane z katastrofami naturalnymi, a także wpływ reformy podatkowej w USA.

4 kluczowe zakresy badania:

Benchmark-Study-on-Reinsurers-Financial-Comm_-bannerV3(1).png

Pełne badanie można pobrać, klikając poniżej:

Dokument

Benchmark study on reinsurers' financial communication.pdf
Benchmark study on reinsurers' financial communication.pdf