Zarządzanie i usługi IT

Mazars oferuje wsparcie w codziennym prowadzeniu projektów organizacyjnych.
Pomagamy w usprawnianiu procesów biznesowych i systemów zarządzania finansowego począwszy od etapu planowania po wdrożenie.

Możemy zająć się administracją, sprzedażą, zakupami, obszarem HR czy systemami IT. Ponadto ułatwimy Państwu podjęcie ważnych decyzji dzięki analizie systemów i kontroli zarządzania w firmie.

Rozpoczniemy od dogłębnej analizy organizacji w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i ustalimy plan działania uwzględniając kulturę firmy i styl zarządzania.

Mazars usprawni pracę w firmie poprzez:

 • Wdrożenie celów
 • Optymalizację organizacji i procesów
 • Restrukturyzację metod zarządzania
 • Ewaluację i wzmocnienie kierownictwa firmy
 • Analizę funkcjonowania działu administracyjnego i finansowego
 • Usprawnienie procesów w firmie
 • Wsparcie w dostosowywaniu się do zmian w prawie
 • Mapowanie i przebudowa procesów
 • Stworzenie procedur kontroli wewnętrznej i systemów informacji
 • Pokierowanie działalnością za pomocą tabel i wskaźników zarządzania

 

Czy mają Państwo wrażenie, że brakuje Państwu czasu, żeby zarządzać projektami?

Możemy zająć się zarządzaniem projektowym, określić podział obowiązków oraz koordynować zespół i zarządzać budżetem w celu dotrzymania terminów.

Projekty IT

Mazars zajmuje się projektami IT – zarówno jeśli chodzi o wstępną analizę wymagań, jak i szkolenie personelu w zakresie nowych systemów. Określimy cele i pokierujemy projektem z użyciem odpowiednich narzędzi IT. Oferujemy wsparcie merytoryczne i operacyjne, w tym:

 • Optymalizację istniejących systemów w celu maksymalizowania rentowności
 • Wybór pakietów oprogramowania
 • Outsourcing usługodawców
 • Wsparcie prawne w zakresie umów IT
 • Planowanie nowych systemów informatycznych
 • Strategie migracji
 • Tworzenie i dokumentację nowych procesów
 • Testy i sprawdzanie zgodności
 • Szkolenia
 • Wsparcie operacyjne
 • Plany awaryjne IT i plany ciągłości działania
 • Zarządzanie projektami i zmianami Audyt projektów i świadczenie wsparcia w zakresie odzyskiwania danych

Zarządzanie środowiskiem IT

Możemy pomóc ustrukturyzować organizację i procesy IT, jak również ustanowić procedury kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem poprzez:

 • Analizę funkcjonowania działu IT
 • Reorganizację oraz/lub rekonfigurację procesów systemu informatycznego
 • Wparcie w zakresie bezpieczeństwa IT i ryzyka
 • Wzmocnienie procedur kontroli IT
 • Wsparcie przy wdrażaniu wymogów ustawowych
 • Optymalizację środowiska kontroli IT
 • Niezależne doradztwo dla Zarządu i organów nadzorczych w zakresie efektywnej implementacji nowych systemów IT
 • Przegląd aplikacji IT
 • Doradztwo w obszarze zgodności z wymogami SWIFT Customer Security Programme (SCP)