Sekretariat korporacyjny

Odciążenie z obowiązków wykraczających poza podstawową działalność

Wypełnianie obowiązków ustawowych, prawnych i korporacyjnych w firmie staje się coraz ważniejszym i bardziej czasochłonnym zadaniem. Zapewnienie zgodności z przepisami jest priorytetem dla wszystkich podmiotów, ale może stanowić znaczne obciążenie dla Państwa zasobów. Firmy partnerskie dedykowane do realizacji usług sekretariatu korporacyjnego są gotowe do zarządzania wszystkimi kluczowymi tematami w tym zakresie, dzięki czemu Państwa zespół będzie mógł skupić się na swoich podstawowych obowiązkach.

Nasze podejście   

Większość firm dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać wymogów prawnych i ustawowych obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność. Jednak ciągle zmieniający się system zasad i przepisów oraz staranie, aby nadążyć za nowymi rozwiązaniami w innych jurysdykcjach może stanowić obciążenie dla wewnętrznych zespołów. 

Firmy, które należycie wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków w zakresie zgodności z przepisami, często osiągają lepsze wyniki i są w stanie lepiej kontrolować procedury i procesy w ramach swojej działalności. Wsparcie w zakresie sekretariatu korporacyjnego może mieć kluczowe znaczenie dla zmniejszania ryzyka i ograniczania narażenia na koszty z tytułu niewywiązania się z obowiązku przestrzegania przepisów, np. grzywny, wnioski o ukaranie na drodze prawnej czy zakaz wykonywania zawodu.  

W Mazars dbamy o każdy aspekt wymogów dotyczących sekretariatu korporacyjnego we wszystkich jurysdykcjach, gdzie prowadzimy działalność. Jesteśmy dumni z tego, że pomagając naszym klientom zachować zgodność z przepisami, przyczyniamy się do ich rozwoju. Doradztwo i wsparcie ze strony dedykowanych specjalistów zapewni Państwu możliwość należytego wypełniania zobowiązań w zakresie zgodności z przepisami.

Nasze usługi

  • Ocena działalności na poziomie międzynarodowym;
  • Wsparcie przy zakładaniu podmiotów lokalnych;
  • Procesy rejestracji;
  • Protokoły ze zgromadzenia wspólników;
  • Prowadzenie obowiązkowych rejestrów;
  • Wsparcie w procesie likwidacji podmiotu;
  • Doradztwo w zakresie sekretariatu korporacyjnego.

Usługi sekretariatu korporacyjnego są realizowane we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Nasi eksperci

Nasze firmy partnerskie mają wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje, dzięki czemu mogą zapewnić naszym klientom usługi sekretariatu korporacyjnego na najwyższym poziomie. Obsługa w tym zakresie wiąże się ze zrozumieniem potrzeb danej firmy oraz z gwarancją należytej realizacji usług w odpowiednim czasie. 

Wyślij zapytanie ofertowe