ESG oraz Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oraz kwestie związane z ESG (Environmental, Social, Corporate Govenrance) stanowią kluczowy temat naszych czasów. Jest to szerokie i kompleksowe zagadnienie, które wpłynie na wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstw, począwszy od modelu biznesowego i łańcucha dostaw, po spełnienie wymogów regulacyjnych i prawnych czy też kontrolowanie kosztów oraz pozyskiwanie i utrzymywanie kapitału, klientów i pracowników.

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oferują każdej organizacji nowe możliwości, które z czasem poprawią stabilność przedsiębiorstwa, stworzą wartość ekonomiczną i przyczynią się do powstania zdrowego ekosystemu i silnej społeczności. Organizacje będą musiały wdrożyć wyższe standardy zarządzania i uzyskać pełne zrozumienie swojego wpływu na społeczeństwo i środowisko, aby zachować konkurencyjność.

Rzetelne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju wymaga jasnej strategii, dobrego zarządzania i wysokiej jakości sprawozdawczości korporacyjnej, która obejmuje pełen zakres zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Przyniesie to wyraźne korzyści: wzrost zaufania, przewagę konkurencyjną, większe zaangażowanie pracowników, większą efektywność zużycia materiałów dzięki ulepszonym procesom biznesowym oraz lojalność i wsparcie ze strony interesariuszy.

Jak możemy Państwa wesprzeć - nasza kluczowa oferta usług: 

Nasze podejście

Zrównoważony rozwój stwarza wspaniałe możliwości dla firm. Może poprawić odporność korporacji, tworzyć wartość gospodarczą i przyczyniać się do tworzenia zdrowego ekosystemu i silnej społeczności. Ponieważ coraz więcej firm podąża drogą zrównoważonego rozwoju, organizacje będą musiały wdrożyć wyższe standardy ładu korporacyjnego i przenalizować kompleksowo swój wpływ na społeczeństwo i środowisko, aby utrzymać konkurencyjność.

Rzetelne podejście do zrównoważonego rozwoju wymaga jasnej strategii, dobrego zarządzania i jakościowej sprawozdawczości korporacyjnej, która odnosi się do całej gamy tematów związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Przyniesie to wyraźne korzyści: większe zaufanie, przewagę konkurencyjną, większe zaangażowanie pracowników, mniej odpadów dzięki ulepszonym procesom biznesowym oraz lojalność i wsparcie ze strony interesariuszy.

W Mazars oferujemy szeroki zakres usług w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym:

  • Sprawozdawczość i usługi atestacyjne: Zapewnienie rozwiązań w zakresie audytu i usług atestacyjnych do celów sprawozdawczości związanej ze zrównoważonym rozwojem i prawami człowieka, certyfikacją dla zielonych i społecznych obligacji oraz poświadczenia w zakresie wszystkich form raportowania na temat emisji dwutlenku węgla.
  • Strategia i due diligence: Wsparcie w opracowaniu strategii i modeli biznesowych zgodnych z zasadami dobrych praktyk ESG, jak również usługi due diligence w celu zapewnienia zgodności.
  • Wdrożenie i transformacja: Doradztwo i wskazówki, aby pomóc Państwa organizacji w okresie zmian i zapewnić, że przestrzega ona zasad etycznych i związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Wyślij zapytanie ofertowe