Organizacje rządowe

Innowacyjne podejście w celu zapewnienia lepszego wsparcia dla ludzi i ich społeczności

Rządy na całym świecie są odpowiedzialne za zarządzanie różnymi działami i resortami. W obliczu redukcji budżetów i rosnących oczekiwań ze strony działów, efektywne zarządzanie jest kluczowe. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie rządów w lepszym zarządzaniu działami administracji państwowej, efektywnej realizacji programów i transformacji ich działalności. Dążymy do doskonałości w świadczeniu usług poprzez innowację i partnerstwo, chcąc zagwarantować, że sektor publiczny przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom i całemu społeczeństwu. 

Nasze podejście

Sektor publiczny odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie, zapewniając wszystko, począwszy od infrastruktury i usług zdrowotnych po edukację i programy społeczne. Bez względu na to, czy reprezentują Państwo samorząd lokalny, rząd centralny czy organ publiczny, prawdopodobnie będą musieli Państwo zmierzyć się z wysokim popytem na swoje usługi, rosnącymi oczekiwaniami w zakresie świadczenia usług i ograniczonymi zasobami.

W Mazars wspieramy sektor publiczny, dostarczając rozwiązania i usługi, które pomogą stawić czoła wyzwaniom, które Państwo napotykają. Rozumiemy wagę roli, którą Państwo odgrywają i cele, które próbują Państwo osiągnąć. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie wiedzy i innowacji, które pomagają Państwu podejmować świadome decyzje i realizować cele.

Jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy inny punkt widzenia i nieszablonowe doradztwo. Zarówno jeśli reprezentują Państwo samorząd lokalny, który szuka możliwości finansowania kapitałowego, rząd centralny, który potrzebuje usług audytorskich czy organ administracji państwowej lub organ służby zdrowia, który chce zwiększyć efektywność operacyjną, naszym celem jest zapewnienie Państwu strategii i rozwiązań, które przewyższą Państwa oczekiwania.

Nasze usługi

Nasz zespół specjalistów ds. sektora publicznego oferuje samorządom lokalnym, rządom centralnym i organom służby zdrowia szereg usług, w tym:

  • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Doradztwo w zakresie zarządzania
  • Zarządzanie technologią
  • Zarządzanie programami i projektami
  • Przeciwdziałanie oszustwu i korupcji
  • Doradztwo dla rządu
  • Zapewnienie dotacji

Wyślij zapytanie ofertowe