Audyt i usługi atestacyjne

Niezależność i dyscyplina, która gwarantuje zaufanie i przejrzystość interesariuszom i społeczeństwu.

W szybko zmieniającym się świecie biznesu kompleksowy i bezstronny audyt jest nie do przecenienia. Budowanie zaufania publicznego do sprawozdawczości spółek wzmacnia ich wiarygodność, co umożliwia relacje biznesowe i ułatwia skuteczne alokowanie kapitału, tym samym promując inwestycje i wzrost.

Jak możemy Państwa wesprzeć

Nasze podejście

Mamy wyjątkowe, ukierunkowane na człowieka podejście, które wykracza poza samo przestrzeganie przepisów, a także zintegrowaną strukturę, która pozwala nam pracować płynnie jako jeden zespół. Obsługujemy regionalne, krajowe i międzynarodowe spółki różnej wielkości i o różnych strukturach. Potrafimy dobrać odpowiednich specjalistów z odpowiednimi umiejętnościami do danego zlecenia, korzystając z naszej zbiorowej wiedzy, spójnych narzędzi i metodologii.

Dzięki naszym pracom audytorskim i atestacyjnym zapewniamy ogląd sytuacji i przejrzystość. Wierzymy, że dociekliwość i zadawanie trudnych pytań, w oparciu o wzajemny szacunek, buduje zaufanie do informacji przekazywanych przez organizacje interesariuszom.

Dzięki takiemu rzetelnemu podejściu badanie Mazars dostarcza pełnych korzyści zarówno danej spółce, jej udziałowcom, jak i innym interesariuszom. Daje również ogromną korzyść społeczeństwu, przyczyniając się do rozwoju zrównoważonych przedsiębiorstw i gospodarek.

Wyślij zapytanie ofertowe