Produkty i usługi konsumenckie

Zintegrowane usługi, które pomagają w zarządzaniu zmianami i kreowaniu wartości

Trudne warunki rynkowe, zakłócenia w łańcuchach dostaw i pojawienie się nowych technologii zmieniają zachowania konsumentów. W obecnej sytuacji, bardziej niż kiedykolwiek, przedsiębiorstwa zmuszone są do prognozowania procesu podejmowania decyzji przez klientów i przewidywania czynników, które na niego wpływają. W Mazars współpracując z klientami, dążymy do zrozumienia ich rzeczywistości: środowiska handlowego, rynków, działalności i celów. Dzięki naszemu doświadczeniu w sektorze konsumenckim pomagamy firmom interpretować zmiany na rynku i znajdować rozwiązania sprzyjające ich rozwojowi.

Nasze podejście

Zmieniający się krajobraz geopolityczny wpływa na łańcuch dostaw, a obraz makroekonomiczny na sposób myślenia konsumentów o wydatkach. Te czynniki są nierozerwalnie związane z wynikami przedsiębiorstw. Nasze podejście skupia się na pomaganiu klientom w lepszym zrozumieniu pojawiających się możliwości i wszelkich czyhających zagrożeń. Naszym celem jest budowanie zaufania klientów poprzez takie konsultacje i współpracę, które pozwalają firmom przewidywać zmiany zachowań i maksymalizować potencjał przychodów w sektorze dóbr i usług konsumpcyjnych.

Aby przewidywać przyszłe trendy i być na czasie, przedsiębiorstwa zorientowane na klienta muszą interpretować coraz bardziej złożone zbiory danych, spełniać rosnące wymagania prawne, zarządzać globalnym zaopatrzeniem w sposób zrównoważony, zapewniając jednocześnie nowe doświadczenia klientom. Wierzymy, że dobre wyniki w tej swoistej ‘żonglerce’ można osiągnąć jedynie poprzez zapewnienie harmonijnego działania wszystkich części przedsiębiorstwa konsumenckiego. Dlatego też nasi specjaliści z sektora konsumenckiego ściśle współpracują z naszymi klientami, aby zrozumieć ich najpilniejsze potrzeby, jednocześnie mając zawsze na uwadze perspektywę długoterminową.

Odkryj więcej

Wyślij zapytanie ofertowe