Formularz skarg

Nasze wartości stanowią podstawę, która w naszym przekonaniu będzie trwałym fundamentem sukcesu całej organizacji. Dążymy do tego, aby nasza praca odzwierciedlała te wartości i gwarantowała najwyższy poziom usług dla klientów oraz optymalne środowisko pracy dla całego zespołu.

Mazars dokłada wszelkich starań, aby w sposób odpowiedzialny, otwarty i profesjonalny rozwiązywać:

  • zastrzeżenia zgłaszane wewnątrz organizacji przez partnerów lub członków zespołów dotyczące ewentualnych nieprawidłowych praktyk stosowanych w biurach Mazars,
  • skargi składane przez osoby spoza biur Mazars (tj. klientów lub inne podmioty zainteresowane) na usługi świadczone przez Mazars.

Kogo obejmują procedury składania zastrzeżeń i skarg firmy Mazars?

Zgłoszenia składane przez partnerów oraz personel biur Mazars, w tym osoby zatrudnione na stałe lub na czas określony, rozpatrywane są zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości przez pracowników zamieszczoną poniżej.

Zgłoszenia składane przez osoby spoza biur Mazars rozpatrywane są zgodnie z Procedurą rozpatrywania skarg podmiotów zewnętrznych zamieszczoną poniżej.

Zgłoszenia składane przez osoby spoza organizacji niedotyczące członków Mazars nie będą rozpatrywane.

Procedura rozpatrywania skarg podmiotów zewnętrznych

Dokładamy wszelkich starań, aby należycie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Jeśli jednak nie są Państwo zadowoleni, mogą Państwo przekazać nam swoje uwagi za pomocą poniższego formularza. Skontaktujemy się z Państwem, aby wypracować wspólne rozwiązanie.

Więcej

Procedura ujawniania nieprawidłowości przez pracowników

Niniejsza polityka ujawniania nieprawidłowości („Polityka”) umożliwia członkom zespołów wszystkich biur zgłaszanie uzasadnionych zastrzeżeń. Jednocześnie zapewnia osobom zgłaszającym takie zastrzeżenia skuteczną ochronę przed represjonowaniem, nękaniem lub stosowaniem procedury dyscyplinarnej.

Więcej