Liczenie śladu węglowego i opracowanie strategii Net Zero

Podjęcie działania w kierunku wdrażania programu Net Zero i zmniejszenie śladu środowiskowego Waszej organizacji świadczy o tym, że działa ona odpowiedzialnie, a co więcej, przyczynia się do realizacji krajowych i międzynarodowych założeń strategii Net Zero. Mazars pomoże Państwu zrozumieć szczegóły zobowiązań strategii Net Zero i zapewni dostosowanie spójnej strategii redukcji emisji do działalności i operacji Państwa firmy.

Nasze usługi obejmują:

Pomiar śladu węglowego Państwa emisji w zakresie 1, zakresie 2 oraz materialnym zakresie 3.

  • W zakres 1 wchodzą emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w instalacjach stacjonarnych oraz spalania paliw w samochodach należących do floty organizacji;
  • W zakres 2 wchodzą emisje pośrednie powstałe w wyniku wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dostarczanej do przedsiębiorstwa przez dostawcę energii;
  • W zakres 3 wchodzą inne emisje pośrednie obejmujące 15 kategorii.

 

Grafika_7

Posiadamy narzędzie do pomiaru emisji gazów cieplarnianych - Ecometrica, które zapewnia rozwiązanie georeferencyjne we wszystkich zakresach emisji, umożliwiając szczegółowe dostosowanie do konkretnych działań, łańcuchów dostaw i lokalizacji każdej organizacji.

Następnie platforma może wygenerować szczegółowe raporty zgodne ze stale rosnącą liczbą systemów zbierających informacje, w tym CDP, ISO14064-1 i Protokołem GHG WBCSD/WRI. Z czasem można dodawać kolejne oceny, co pozwala śledzić poprawę i rozwój KPI.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z organizacjami, które chcą rozpocząć i/lub rozwinąć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie tylko ze względu na kwestie biznesowe, ale także dlatego, iż wierzymy we wspólne dążenie do stworzenia bardziej etycznego społeczeństwa.

Wyślij zapytanie ofertowe