Sprawozdawczość niefinansowa i usługi atestacyjne

Sprawozdawczość niefinansowa jest coraz ważniejsza dla spółek, ponieważ pomaga im budować zaufanie i wzmacnia ich wiarygodność. Umożliwia spółkom pokazanie ich działań w zakresie oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, łańcucha dostaw, różnorodności korporacyjnej i innych obszarów zrównoważonego rozwoju. Zapewniamy pełen zakres rozwiązań w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, aby mogli Państwo przedstawić swoją historię w głęboki i autentyczny sposób.

Regulacje dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju stają się coraz bardziej powszechne

Do 2024 roku w UE dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) wprowadzi stosowanie obowiązkowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Standardy te, które są obecnie w trakcie opracowywania, wykorzystują istniejące wiodące ramy międzynarodowe we wszystkich państwach członkowskich i będą obowiązkowe dla wszystkich spółek giełdowych i dużych przedsiębiorstw.

Nasze podejście

W Mazars wierzymy, że tworzenie solidnych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju wykracza poza spełnianie wymogów obowiązujących przepisów i może stać się przewagą konkurencyjną.

Niezależnie od tego, czy Państwa firma składa raporty dobrowolnie, czy musi spełnić określone wymagania, pomożemy Państwu poruszać się po skomplikowanych międzynarodowych ramach i standardach sprawozdawczości.

Pomożemy Państwu wyróżnić tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, które mają największe znaczenie dla Państwa firmy i interesariuszy - bez względu na to, czy są inwestorami, klientami, współpracownikami, czy członkami społeczeństwa - oraz określić najlepsze sposoby pomiaru i raportowania postępów i osiągnięć.

Zapewniamy poświadczenie informacji i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju, dostosowane do Państwa potrzeb. Mogą Państwo potrzebować usług audytorskich do atestacji raportów na temat informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej biznesu, certyfikacji społecznych i zielonych obligacji lub poświadczenia dla raportów dotyczących emisji CO2.

Nasze zespoły mają doświadczenie ze wszystkimi wiodącymi ramami i standardami, takimi jak ESRS, GRI, TCFD, CDP, Value Reporting Foundation/SASB i Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Ponadto, Mazars jest zaangażowany w ramach grup roboczych przez UE w zakresie ustanawiania standardów, a także tworzenie regulacji dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym taksonomii UE i CSRD.

Wiemy, w jakim kierunku zmierza UE i możemy pomóc Państwu się do tego przygotować.

Wdrażanie raportów na temat zrównoważonego rozwoju

Pomożemy Państwu przekształcić procesy i systemy tak, aby raportowanie o zrównoważonym rozwoju mogło być wdrożone w Państwa firmie tak płynnie, jak to tylko możliwe. Określimy odpowiednie narzędzia dla Państwa, pomożemy Państwu połączyć je z istniejącymi systemami, a następnie zautomatyzujemy przepływ danych, abyście mogli skupić się na najważniejszej części raportowania: tworzeniu wartości.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo skorzystać z następujących usług:

  • Doradztwo w zakresie raportowania niefinansowego
  • Ujawnienia i raportowanie związane z klimatem
  • Raportowanie według dobrowolnych / obowiązkowych standardów (TCFD, GRI, ESRS, SASB, SDGs,itp.)
  • Ujawnienia i raportowanie związane z ESG, w tym aspekty społeczne i pracownicze, prawa człowieka, praca, współczesne niewolnictwo, dyskryminacja (płeć, pochodzenie etniczne), przeciwdziałanie korupcji itd.
  • Ocena istotności ryzyk (Materiality Assesment)
  • Niezależna weryfikacja raportu zrównoważonego rozwoju sporządzonego zgodnie ze standardami raportowania
  • Usługi atestacyjne w zakresie weryfikacji raportów niefinansowych / ujawnień w raporcie CSR
  • Certyfikacja zielonych obligacji
  • Certyfikacja społecznych obligacji
Gafika na stronę pod tekstem

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z organizacjami, które chcą rozpocząć i/lub rozwinąć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie tylko ze względu na kwestie biznesowe, ale także dlatego, iż wierzymy we wspólne dążenie do stworzenia bardziej etycznego społeczeństwa.

Wyślij zapytanie ofertowe