Bankowość i rynki kapitałowe

Rozwiązania wspierające banki w rozwoju na skomplikowanym rynku

Sektor bankowy stoi w obliczu poważnych wyzwań regulacyjnych, cyfrowej rewolucji i zmieniających się nawyków konsumentów. Niepewne i niestabilne otoczenie gospodarcze oraz nowe pomysły organów regulacyjnych sprawiają, że zrównoważone finanse zyskują na znaczeniu. Kluczowe jest również dostosowanie modeli biznesowych i uwzględnienie zakłóceń i zmian. Nasz zintegrowany zespół ekspertów specjalizujących się w bankowości i rynkach kapitałowych przedstawi Państwu wizję i wskazówki związane z poruszaniem się w tym stale zmieniającym się otoczeniu.

Nasze podejście

Zakłócenia i zmiany regulacyjne to tematy dobrze znane sektorowi bankowemu. Do tego dochodzi rosnąca presja kosztowa, zmieniające się zachowania konsumentów oraz nowe wyzwania polityczne i gospodarcze. Sektor bankowy obfituje w różne rodzaje ryzyka i w nowe możliwości. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wobec tak licznych jak obecnie zmian rynkowych banki wyposażyły się w narzędzia do rekalibracji ich modeli biznesowych i operacyjnych, co pozwoli sprostać wymogom złożonego otoczenia regulacyjnego oraz postawić zrównoważony rozwój w centrum ich działalności.

Eksperci Mazars specjalizujący się w bankowości i rynkach kapitałowych to byli pracownicy organów regulacyjnych, dyrektorzy z branży i wysocy rangą specjaliści posiadający bogate doświadczenie sektorowe. Umiemy poruszać się po skomplikowanej sieci zmian regulacyjnych, gospodarczych i politycznych, mających wpływ na instytucje finansowe. Oferujemy porady i rozwiązania, które prowadzą do podejmowania trafnych decyzji.

Nasi klienci to m.in. jedne z największych banków na świecie, a ich obsługa obejmuje całość łańcucha wartości sektora. W ramach jednej zintegrowanej platformy nasi specjaliści z zakresu bankowości i rynków kapitałowych z całego świata oferują doświadczenie na konkretnym rynku lokalnym. Dzięki temu możemy zagwarantować, że przekazane porady są właściwe dla Państwa celów biznesowych.

W ramach współpracy możemy zaoferowaćporady w następujących dziedzinach:

  • Reformy i kwestie regulacyjne
  • Globalizacja, nowe technologie, zmiany w modelu biznesowym i operacyjnym
  • Łączenie spółek, restrukturyzacja, monitorowanie w złożonym środowisku

Nasz zespół składa się z ekspertów w dziedzinie bankowości i rynków kapitałowych, którzy posiadają wiedzę globalną, regionalną, lokalną oraz doświadczenie techniczne w dziedzinie regulacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić szeroki zakres rozwiązań w prawdziwie zintegrowany sposób. Stosujemy model współpracy wewnętrznej, który łączy nasz multidyscyplinarny zespół z różnych regionów geograficznych i różnych specjalizacji.

Nasze usługi skierowane do sektora bankowości i rynków kapitałowych obejmują:

  • Audyt i usługi atestacyjne
  • Kwestie regulacyjne i compliance
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Restrukturyzację
  • Usługi forensic i dochodzeń w sprawach nadużyć gospodarczych
  • Efektywność finansową i operacyjną

Wyślij zapytanie ofertowe