Dobra konsumpcyjne

Pomagamy w odnalezieniu się w nowych realiach rynkowych

Osiągnięcie sukcesu w sektorze dóbr konsumpcyjnych wymaga sprawności i pomysłowości. Przedsiębiorstwa powinny umieć funkcjonować w obrębie zmieniających się trendów konsumenckich i modeli oraz pod cenową presją. Osiągnięcie wzrostu i utrzymanie udziału w rynku wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii i położenia nacisku na bycie elastycznym i odpornym. Eksperci Mazars specjalizujący się w sektorze dóbr konsumpcyjnych pomogą Państwu w zrozumieniu nowego paradygmatu rynkowego. Możemy wspólnie z Państwem opracować odpowiednią dla firmy, zapewniającą rozwój strategię.

Nasze podejście

Przedsiębiorstwa z branży dóbr konsumpcyjnych działają w trudnych warunkach rynkowych, pod stałą presją niepewności geopolitycznej, ostrej konkurencji, zmieniających się zachowań konsumenckich, zmian technologicznych, wymogów zrównoważonego rozwoju, rosnącej globalizacji oraz transformacji kanałów sprzedaży detalicznej. Firmy, które są w stanie sprostać wymaganiom swoich klientów, zwykle osiągają ten cel dzięki dużym nakładom i optymalnej wydajności łańcucha dostaw.

Nasi eksperci specjalizujący się w sektorze dóbr konsumpcyjnych świadczą specjalistyczne usługi w zakresie audytu, usług konsultingu i doradztwa podatkowego, dzięki czemu Państwa firma osiągnie jak najsilniejszą pozycję. Sukces firmy jest Państwa najwyższym priorytetem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zdefiniować Państwa potrzeby i dostarczyć najlepsze i najodpowiedniejsze rozwiązania.

Nasz zespół międzynarodowych ekspertów współpracuje z klientami różnej wielkości i dostarcza im cennych informacji handlowych. Nasze podejście jest pragmatyczne i dostosowane do konkretnych potrzeb, wykorzystujemy również w praktyce nasze bogate możliwości techniczne. To wszystko pozwoli nam opracować strategię zgodną z Państwa długoterminowymi celami. Nasi audytorzy, doradcy i eksperci podatkowi mogą służyć Państwu pomocą w następujących kwestiach:

Dostosowanie organizacji do nowych możliwości rynkowych

Możemy wesprzeć przy zakładaniu nowych firm lub w wejściu na wschodzące i rozwijające się rynki. Zapewniamy powodzenie przy przejęciach i projektach partnerskich lub przy zbyciu aktywów niestrategicznych poprzez doradztwo finansowe i wsparcie podatkowe, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i przepisów.

Optymalizacja i zabezpieczenie działalności

Nasz zespół może wspierać Państwa w ocenie jakości dostawców oraz w audycie stron trzecich, co pozwoli usprawnić i zabezpieczyć Państwa działalność. Możemy pomóc w przeglądzie zobowiązań umownych, zarządzaniu kwestiami związanymi z globalnym zaopatrzeniem i wzmocnieniu kontroli nad Państwa sieciami dystrybucji przy jednoczesnym zapobieganiu oszustwom.

Zwiększenie wydajności w celu wytworzenia wartości  

Zwiększenie konkurencyjności firmy i jej znaczenia dla konsumentów jest bardzo ważne. Przyczynimy się do wzmocnienia tożsamości marki i wdrożenia strategii różnicowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów zrównoważonego rozwoju. Nasi analitycy danych i eksperci technologiczni zoptymalizują Państwa wyniki liczbowe dzięki niezawodnej technologii i zarządzaniu danymi, które umożliwiają przewidywanie procesów sprzedażowych, optymalizację logistyki oraz zdobywanie wiedzy o konsumentach. Nasi eksperci specjalizujący się w zrównoważonym rozwoju mogą również pomóc w przeprowadzaniu istotnych zmian poprzez włączenie zasad środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) do długoterminowej strategii, co zapewni identyfikowalność łańcuchów dostaw i przyczyni się do utworzenia wartości dla Państwa firmy.