Opieka zdrowotna

Specjalistyczne doradztwo i wsparcie w celu zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej

Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie dążą do zagwarantowania lepszych wyników leczenia pacjentów w obliczu presji finansowej i celów wydajności do spełnienia. To oznacza, że wielu świadczeniodawców zastanawia się, jak zapewnić lepszą i bardziej skoncentrowaną na pacjencie opiekę, a zarazem poprawić skuteczność i warunki pracy dla pracowników medycznych i opieki społecznej. Oferujemy całą gamę usług doradczych, audytorskich i podatkowych wspierających Państwa w osiąganiu celów organizacyjnych i strategicznych.

Nasze podejście 

Bez względu na to, czy celem jest opieka czy leczenie, każdy świadczeniodawca ma swoje własne priorytety i wyzwania. Na konkurencyjnym rynku, gdzie sposób świadczenia i korzystania z usług jest kształtowany przez siły ekonomiczne i polityczne, podmioty muszą mieć pewność, że ich modele biznesowe współgrają z ich celami na przyszłość i wartościami. Jest to szczególnie ważne ze względu na zmianę profilu pacjenta spowodowaną zmianami epidemiologicznymi, postępem technologicznym, nowymi podmiotami wchodzącymi na rynek, nowymi modelami biznesowymi i żądaniem większej przejrzystości, co wywiera presję na świadczeniodawców.

W Mazars angażujemy się w dostarczanie sektorowi opieki zdrowotnej doradztwa, wskazówek i rozwiązań, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji i udanych realizacji. Ponieważ pracujemy na każdym poziomie zarządzania w służbie zdrowia i opiece społecznej, nasza gruntowna wiedza pozwala nam dostarczać klientom z sektora prywatnego i publicznego odpowiedzi dostosowane do ich potrzeb.

Nasi klienci obejmują władze krajowe, regionalne i samorządowe, prywatne i publiczne zakłady zdrowotne oraz organizacje pacjentów szukające doradztwa w zakresie księgowości i wsparcia w celu dokonania przekształcenia strategicznego i operacyjnego.

Nasz zespół składa się z księgowych wyspecjalizowanych w branży medycznej i wielodyscyplinarnych doradców, którzy znają ten sektor i szczególne wyzwania, z którymi się Państwo mierzą. Dzięki podejściu opartemu na współpracy pracujemy jako jeden zespół w sposób zintegrowany, łącząc potrzebnych ekspertów z całej sieci Mazars, aby zapewnić Państwu właściwe doradztwo dla realizacji Państwa celów.

Nasze usługi

Zapewniamy branży opieki zdrowotnej i społecznej:

  • Strategiczne wsparcie obejmujące: opracowanie strategii rozwoju na rynku, transakcje, planowanie strategiczne, schematy opieki zdrowotnej i optymalizację systemu​
  • Poprawę wyników operacyjnych i finansowych, w tym audyt finansowy i organizacyjny oraz restrukturyzację, mapowanie ryzyka, optymalizację procesów, zarządzanie zmianą, modelowanie finansowe, szkolenia kadry kierowniczej i pracowników.
  • Konsulting IT, w tym strategiczne planowanie informatyczne, audyt IT, analityka i business intelligence, cyberbezpieczeństwo.
  • Zgodność z przepisami, w tym oceny gotowości do inspekcji i audytów, opracowanie i ocena polityki, procedur i programów.

Wyślij zapytanie ofertowe