Usługi finansowe

Przyszłość usług finansowych tworzona z myślą o przyszłościowych rozwiązaniach

Zmiany regulacyjne i przełomowe technologie są źródłem nowych możliwości, stwarzają także nowe wyzwania w branży usług finansowych. Większe wymagania w zakresie przejrzystości, wyższe oczekiwania klientów i większa koncentracja na zarządzaniu ryzykiem oznaczają ewolucję modeli biznesowych. Zespół ekspertów Mazars świadczący usługi finansowe rozumie złożoność coraz bardziej konkurencyjnego rynku i wykorzystuje swoje doświadczenie do budowania pomyślnej przyszłości klientów. Dzięki naszej współpracy z inwestorami i organami regulacyjnymi możemy zaoferować dostosowane do potrzeb, zintegrowane rozwiązania, które są odpowiednie dla naszych klientów i jednocześnie stanowią wartość dla społeczeństwa. 

Nasze podejście

Dzisiejsza branża usług finansowych ma z natury charakter międzynarodowy, co pociąga za sobą coraz dłuższą listę obowiązków regulacyjnych. Ponadto zmiany technologiczne, złożoność rynku, zmiany w zachowaniach konsumentów i obniżenie emisyjności gospodarki są czynnikami zakłócającymi działalność biznesową. Zespół ekspertów Mazars świadczący usługi finansowe znajduje praktyczne rozwiązania problemów, które mają największe znaczenie dla firm zajmujących się zarządzaniem aktywami, bankowością, ubezpieczeniami i nieruchomościami. 

Pracując jako jeden, zintegrowany zespół, nasi specjaliści wykorzystują dostęp do całej wiedzy specjalistycznej Mazars, dzięki czemu dostarczają użytecznych informacji stanowiących wartość dodaną i zapewniających Państwa organizacji silną pozycję. Dzięki naszemu wspólnemu podejściu i międzynarodowej perspektywie świadczymy usługi doradcze, które wesprą firmy z branży usług finansowych w przestrzeganiu przepisów, zarządzaniu ryzykiem i przekształcaniu działalność.

Odkryj więcej

Wyślij zapytanie ofertowe