The Best Annual Report 2021

Trwa 17. edycja konkursu „The Best Annual Report” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Mazars już po raz kolejny został Partnerem Merytorycznym konkursu oraz Partnerem Gali Finałowej.

„The Best Annual Report” jest najważniejszym w Polsce konkursem oceniającym sposób raportowania spółek publicznych. Głównym celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, oczekiwaniami rynku oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Finalnie ma się to przekładać na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Kapituła konkursu „The Best Annual Report” będzie oceniała raporty według następujących kryteriów: sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, raport zintegrowany i sprawozdanie o wynagrodzeniach.

W tegorocznej Kapitule Konkursu zasiada Jarosław Bochenek, Partner odpowiedzialny za usługi audytowe, Członek Zarządu Mazars Audyt sp. z o.o. 

Podczas Gali Finałowej, Mazars reprezentować będą również: Monika Nowecka, Partner odpowiedzialna za usługi księgowe i kadrowo-płacowe, Krzysztof Stański, Partner kierujący działem jakości i zarządzania ryzykiem, Monika Kerleau, Manager w Dziale Business Development oraz Adam Zohry, Executive Manager w Dziale Doradztwa Finansowego.

Gala finałowa odbędzie się 13 października 2022 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Dokument

The future of audit: market view