Digitalizacja kształtuje współczesny rynek kadr i płac

W dzisiejszych czasach firmy działają na dynamicznych rynkach i w zmieniających się warunkach, co wymaga podejmowania działań w sposób elastyczny, aby utrzymać równowagę. Nowe potrzeby i trendy pojawiają się, podczas gdy ciągle zmieniające się środowisko biznesowe staje się coraz bardziej wymagające. Co roku mamy coraz bardziej zaawansowane metody komunikacji, cele biznesowe i kwestie bezpieczeństwa, które wyznaczają sposób ustalania priorytetów.

Zatem utrzymywanie stałego przepływu informacji, dostępu do danych i wydajności pracowników na wysokim poziomie może stanowić wyzwanie związane ze strategią organizacji, jak również z systemami i narzędziami. 

W konsekwencji wymagana jest automatyzacja procesów i rozwiązań. Cyfryzacja umożliwia przekszałcenie procesów i obiektów analogowych w ich odpowiedniki cyfrowe. Dzięki temu i nowoczesnym technologiom uzupełniającym, wszystko, co jest na papierze, może stać się dostępne cyfrowo. Dlatego właśnie cyfryzacja pozostaje nadal znaczącym trendem w biznesie. 

Dlaczego na obecnym rynku działy płac powinny postawić na cyfryzację

W kadrach i płacach cyfryzacja procesów wnosi wartość poprzez tworzenie jakościowej komunikacji z pracownikami i wprowadza innowacyjność poprzez automatyzację, oszczędność czasu pracy i danych. Dlatego musi stać się ona obowiązkową częścią strategii działów payroll.

Przykładowo, za każdym razem kiedy zatrudniany jest nowy pracownik, trzeba zebrać szereg informacji. Jeżeli nie będzie to realizowane w sposób ustrukturyzowany, ważne dane mogą zostać utracone lub pominięte w trakcie tego procesu. To powoduje dyskomfort dla nowego pracownika, a do systemów wprowadzane są połowiczne lub błędne informacje. Dlatego kluczowe jest, żeby w tych sytuacjach zautomatyzować procesy papierowe, jak również przechowywanie i wykorzystywanie danych podczas całego cyklu zatrudnienia.

Technologie i inne dodatkowe czynniki, które wspierają cyfryzację

Warto zauważyć, że efektywność systemów IT wspierających procesy kadrowe i płacowe zależy od danych, które przechowują, a wskaźniki dotyczące wynagrodzenia, rotacji, nieobecności, rezerw urlopowych lub kosztów zatrudnienia można analizować, raportować i monitorować na bieżąco.

Zarówno technologiczne, jak i organizacyjne rozwiązania innowacyjne pomagają przeciwdziałać problemom organizacji i działów HR, np. poprzez przekazywanie wybranych procesów HR zewnętrznym dostawcom, czyli podjęcie decyzji o zleceniu usług outsourcingowych.

Takie modele współpracy ułatwiają optymalizację czasu pracy i zwiększają wydajność wewnętrznych zespołów HR. Zewnętrzni dostawcy przejmują pewien zakres czynności i są odpowiedzialni za bieżące wsparcie i aktualizacje systemów i oprogramowania, dostosowanie ich do aktualnej polityki legislacyjnej oraz zapewnienie zespołom merytorycznej i eksperckiej wiedzy.

Jakie są główne korzyści cyfryzacji w spółkach specjalizująch się w płacach

Oprócz automatyzacji procesów i scentralizowanego zarządzania danymi, cyfryzacja kadr i posiadanie procesów przepływu pracy przekłada się na optymalizację kosztów. Jednocześnie organizacje stają się bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ papier, drukarki i tonery są obecnie używane w ograniczonym zakresie.

Ponadto wykorzystywanie narzędzi, systemów i aplikacji poprawia jakość pracy menadżerów i pracowników, na przykład poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu informacji i wniosków elektronicznych. To ostatnie odnosi się do nieobecności, godzin pracy i zmian w danych osobowych.

Digitalizacja wszystkich procesów w administracji płac i powiązanych umożliwia opanowanie wszystkich ważnych kroków również dla nowych pracowników. Zapobiega to utracie danych osobowych, a administracja płacowa ma porządek w danych. Jednocześnie, nowi współpracownicy są dobrze poinformowani i wiedzą, co mają robić na każdym etapie.

Więcej informacji w dokumencie poniżej.

Dokument

Digitisation-continues-to-shape-the-course-of-international-payroll.pdf