Nasz globalny kodeks postępowania

Globalny kodeks postępowania Mazars służy jako moralny kompas w naszych codziennych działaniach. Jasno określa, kim jesteśmy, czego oczekujemy od naszych pracowników i jak traktujemy naszych klientów, interesariuszy i całe społeczności.

Jest on praktycznym przewodnikiem pomagającym wszystkim naszym specjalistom w radzeniu sobie z trudnymi wyborami w codziennym środowisku pracy, podejmowaniu właściwych decyzji i wyznaczaniu jasnych granic między tym, co jest zalecane lub akceptowalne, a tym, co mogłoby zagrozić naszej reputacji i zaufaniu ze strony innych.

Działanie z zachowaniem zasad uczciwości

Sukces Mazars opiera się na relacji zaufania z naszymi klientami i interesariuszami. Aby utrzymać to zaufanie, musimy być zawsze uczciwi i rzetelni.

Bycie odpowiedzialnym

Bierzemy odpowiedzialność za nasze prywatne i zawodowe postępowanie. Dbamy o nasz wpływ na społeczności i staramy się wprowadzać pozytywne zmiany.

Szanowanie ludzi

Ludzie stanowią o sile naszej organizacji. Traktujemy wszystkich z szacunkiem, dlatego czują się docenieni za swoją różnorodność, niepowtarzalną perspektywę i wkład. 

Dostarczanie najwyższej jakości

Naszym celem jest zawsze dostarczać pracę najwyższej jakości. Wprowadzamy innowacje i dbamy o rozwój naszych pracowników, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów i interesariuszy.

Niezależne myślenie

Jesteśmy zaufanymi doradcami. Nasze usługi doradcze są obiektywne i bezstronne. Cenimy naszą niezależność i zawsze działamy zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi.

Kształtowanie przyszłości

Mazars jest zrównoważonym biznesem. Budujemy długotrwałe relacje, zachęcamy do przedsiębiorczości i planujemy sukcesję.

Dokument

Code of Conduct