Sektor dóbr luksusowych

Spersonalizowane podejście do pozycjonowania firmy

Zmieniające się zachowania konsumentów, dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz wymogi etycznego handlu – wszystkie te czynniki zmieniają sektor dóbr luksusowych. Firmy nie tylko koncentrują się na nowych pokoleniach konsumentów, ale także obserwują wzrost na rynkach wschodzących. Mazars może pomóc Państwa firmie rozwijać się w tym zmieniającym się świecie dzięki rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb przedsiębiorstwa, od audytu i usług atestacyjnych po outsourcing, zarządzanie ryzykiem i zrównoważony rozwój.

Nasze podejście

Branża dóbr luksusowych przechodzi transformację, przenosząc swoją uwagę na młode pokolenie konsumentów i coraz liczniejszą klasę średnią z rynków wschodzących. Zmieniają się modele biznesowe, a świadomość ekologiczna i zrównoważony rozwój stają się priorytetem dla konsumentów. Operatorzy zaś koncentrują się na efektywności operacyjnej i lepszym doświadczeniu związanym z rynkiem detalicznym.

Wszystko to oznacza, że Państwa struktura dystrybucji będzie ewoluować wraz z cyfrowymi narzędziami i technologiami, które rewolucjonizują doświadczenia konsumentów. Kładziecie Państwo większy nacisk na możliwości rozwoju na rynkach wschodzących i kierujecie swoją ofertę do młodszych konsumentów, a jednocześnie zastanawiacie się nad najlepszym sposobem ochrony swojej marki.

Mazars współpracuje z firmami w obrębie całego ekosystemu dóbr luksusowych. Niezależnie od tego, czy dostarczacie Państwo towary luksusowe czy usługi, nasz zespół oferuje szeroki wachlarz usług audytorskich, doradczych, outsourcingowych i podatkowych, które pomogą Państwu sprostać pojawiającym się wyzwaniom. 

Ochrona wartości marki

Możemy oszacować wartość Państwa marki w przypadku transakcji finansowej lub w celu spełnienia wymogów księgowych, a także wartość utraty wizerunku marki w przypadku jej nieuczciwego użycia lub w wyniku wpływu Covid-19.

Dostosowanie organizacji do nowych możliwości rynkowych

Możemy pomóc w założeniu nowych firm lub w wejściu na rynki wschodzące i rozwijające się. Zapewniamy sukces w związku z przejęciami i projektami partnerskimi lub przy zbyciu aktywów niestrategicznych poprzez świadczone przez nas usługi doradztwa finansowego oraz wsparcia podatkowego, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i przepisów.

Zabezpieczanie działalności

W celu zabezpieczenia Państwa działalności nasi eksperci mogą dokonać oceny jakości Państwa usług, wzmocnić kontrolę nad Państwa siecią dystrybucji, bronić interesów finansowych w ramach istniejących sporów lub procesów sądowych oraz zapobiegać oszustwom.

Outsourcing procesów

Po zakończeniu dużego projektu, takiego jak wdrożenie systemu ERP, reorganizacja lub zmiana strategii, możemy na określony czas wspomóc Państwa zespół finansowy, zapewniając wsparcie księgowych, kontrolerów, audytorów wewnętrznych, a nawet dyrektorów finansowych.

Zwiększanie wydajności w celu tworzenia wartości 

Zwiększenie konkurencyjności firmy i jej znaczenia dla konsumentów jest niezwykle ważne. Możemy wesprzeć rozwój Państwa wielokanałowych strategii i poprawić cyfrową wydajność dzięki niezawodnej technologii i zarządzaniu danymi. Pozwoli to Państwu przewidywać procesy związane ze sprzedażą, optymalizować logistykę i zdobywać wiedzę o konsumentach. Nasi eksperci mogą również pomóc w przeprowadzaniu znaczących zmian poprzez włączenie zasad środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) do długoterminowej strategii, co zapewni również identyfikowalność łańcuchów dostaw i wytworzy wartość dla Państwa firmy.

Stosujemy pragmatyczne i spersonalizowane podejście, dzięki któremu wszystko, co robimy, jest odpowiednio dostosowane do Państwa potrzeb. Oferujemy jeden punkt kontaktowy – osobę, która będzie ściśle współpracowała z Państwa firmą na każdym etapie prac, z optymalnym wykorzystaniem zasobów naszej międzynarodowej sieci Mazars.