Telekomunikacja

Świat technologii, mediów i telekomunikacji charakteryzuje się wysoką dynamiką ze względu na nieustanne zmiany. Obecne trendy wywierają na firmach konieczność transformacji. Globalna społeczność Mazars skupia specjalistów z branży telekomunikacyjnej w celu omawiania wyzwań stojących przed sektorem i opracowywania rozwiązań z wykorzystaniem ich wiedzy technicznej.

Nasza odpowiedź na wyzwania firm z sektora telekomunikacyjnego

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności

 • Zarządzanie kontrolą wewnętrzną i ryzykiem
 • Wdrożenie strategii IT w celu ochrony przed naruszeniami praw do technologii, bezpieczeństwa lub prywatności
 • Zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem reputacji
 • Zależność od obcych części (infrastruktura)
 • Wsparcie w zakresie wdrażania, optymalizacji i certyfikacji systemów przeciwdziałających korupcji

Spełnianie wymogów sprawozdawczości finansowej | Poprawa komunikacji finansowej

 • Audyt finansowy
 • Zapewnienie zgodności ustawowych sprawozdań finansowych z wymogami prawnymi
 • Zapewnienie rzetelności publikowanych informacji finansowych (francuskie zasady rachunkowości, MSSF, amerykańskie zasady rachunkowości)
 • Wsparcie księgowe

Wykorzystywanie okazji rynkowych

 • Spełnianie wymogów inwestycyjnych w tej branży
 • Zarabianie na dostępie do infrastruktury dla dostawców treści
 • Określenie nowych usług, które będą tworzyć wartość dla biznesu
 • Doradztwo finansowe (podwyższenie kapitału, pierwsza oferta publiczna itp.)
 • Konkurencja i konsolidacja w sektorze, wzrost zewnętrzny i partnerstwo strategiczne (wsparcie w fuzjach i przejęciach, analizy due diligence itp.)

Poprawa wyników

 • Wspieranie transformacji (konwergencja telefonii stacjonarnej i mobilnej, tworzenie treści itp.)
 • Audyt umów ze stronami trzecimi (audyt umów stymulujących sprzedaż itp.)
 • Optymalizacja WCR i zarządzania środkami pieniężnymi i doradztwo w tym zakresie
 • Optymalizacja programów odwróconego faktoringu i wsparcie w ich wdrożeniu
 • Wsparcie w zakresie centrum usług wspólnych (SSC) i jego optymalizacja
 • Planowanie podatkowe

Wyślij zapytanie ofertowe