COVID-19 - Jaka jest prognozowana stopa bezrobocia w Europie Środkowo-Wschodniej?

Rynki pracy, również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, już od jakiegoś czasu wykazywały oznaki „przegrzania”, przy czym bezrobocie spadło do rekordowo niskiego, nigdy wcześniej nieodnotowanego poziomu, szczególnie w Polsce i Czechach.

Z drugiej strony posiadamy również doświadczenie związane z dwiema recesjami, jedną na przełomie wieków, drugą w latach 2008/2009. Na rynkach bardziej rozwiniętych, tam gdzie rynek pracy został dotknięty kryzysem najszybciej, mieliśmy wówczas do czynienia z bezprecedensowym negatywnym rozwojem sytuacji.

Najbardziej negatywny wpływ na rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej można odczuć w sektorze usług, szczególnie w odniesieniu do restauracji, hoteli i handlu detalicznego. Liczne środki działające na zasadzie programów dopłat do wynagrodzeń Kurzarbeit mogą pomóc złagodzić negatywny wpływ obecnej sytuacji na przemysł. Niemniej jednak przemysł Europy Środkowo-Wschodniej, ze względu na swoją zależność od eksportu, również znacznie ucierpi, co w rezultacie może również mieć wpływ na sektor usług.

W konsekwencji oczekiwane odbicie stopy bezrobocia może doprowadzić nas z powrotem do wartości szczytowych osiągniętych w latach 2008/2009 i 2001. W przypadku Polski na średnim poziomie około 8-10 procent, w przypadku Słowacji około 14 procent.

Należy dodać, iż doświadczenia z lat 2008/2009 pokazały, że ożywienie rynku pracy dokonywało się powoli i trwało stosunkowo długo. Natomiast w obecnym przypadku musimy wziąć pod uwagę, że wiele miejsc pracy utraconych z powodu pandemii nie zostanie ponownie przywróconych z powodu zmian technologicznych i postępu. I chociaż cyfryzacja przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i nowych stanowisk, wymagane tu umiejętności mogą nie pokrywać się z umiejętnościami siły roboczej ze starszych sektorów i branż.

Stopa bezrobocie w wybranych krajach regionu CEE

Unemployment in CEE