Partnerstwo na rzecz odbudowy Ukrainy

Nasz raport pokazuje, w jaki sposób Mazars kontynuuje wspieranie Ukrainy. Świat ciągle się zmienia. Ledwo otrząsnęliśmy się z pandemii COVID-19, gdy odbijające się echem skutki wojny w Ukrainie wywołały wstrząs w społeczeństwach i gospodarkach. Konflikt ten osłabił światową gospodarkę i doprowadził do wyższej inflacji, wyższych stóp procentowych i zacieśnienia warunków globalnego finansowania. Ponadto wojna spowodowała zmiany w krajobrazie geopolitycznym i bezpieczeństwie, a także zakłócenia na rynkach towarowych i łańcuchach dostaw, zagrażając stabilności Europy i systemów międzynarodowych oraz wywierając znaczący wpływ na globalne dostawy żywności, energię i bezpieczeństwo klimatyczne.

Trwająca wojna jest nadal kryzysem humanitarnym, gospodarczym i środowiskowym. W ubiegłym roku PKB Ukrainy skurczyło się o 29,2% w wyniku przesiedlenia milionów ludzi w kraju lub ucieczki za granicę, a także sparaliżowania infrastruktury państwowej, sieci energetycznych i transportowych oraz krytycznych sektorów, zwłaszcza rolnictwa i towarów przemysłowych. Pomimo tego, ukraiński rząd i naród nadal wykazują się wytrwałością, powściągliwością, narodową jednością i zaangażowaniem w odbudowę.

Ukraina otrzymała pomoc materialną, moralną i krótkoterminową pomoc makrofinansową na bezprecedensowym poziomie w celu utrzymania swojej zdolności do wywiązywania się z zobowiązań finansowych. Firmy, inwestorzy i międzynarodowi darczyńcy zadeklarowali wsparcie dla długoterminowych wysiłków na rzecz odbudowy Ukrainy. W marcu 2023 r. we wspólnej ocenie Banku Światowego, Komisji Europejskiej i rządu ukraińskiego oszacowano, że odbudowa i przywrócenie stanu sprzed wojny będzie kosztować około 411 mld USD. Kwota ta niewątpliwie wzrośnie.

Ta zaostrzająca się sytuacja wymaga wyjścia poza "tryb przetrwania" i równoległego przyspieszenia prac przygotowawczych do odbudowy. W wyniku rozważań nad naszą pracą w Ukrainie i dyskusji z wieloma ekspertami, Mazars przedstawia swoją perspektywę w najnowszym raporcie „Partnerstwo na rzecz odbudowy Ukrainy”. W raporcie zidentyfikowano trzy obszary wspierania Ukrainy w procesie reform i wdrażania nowej strategicznej wizji jej zrównoważonej odbudowy, czyli ekonomię, współpracę i cyfryzację.

Zaangażowanie Mazars w Ukrainie

Mazars, jako niezłomny i wiarygodny partner w odbudowie Ukrainy, pozostał w Ukrainie od samego początku wojny i aktywnie przyczynia się do rozwoju gospodarczego i odbudowy kraju. Mazars, będąc wierny swoim wartościom, kładzie silny nacisk na dobrostan i rozwój swoich pracowników w Ukrainie i wspiera ich w wyzwaniach, przed którymi obecnie stoją. Dzięki swojemu zobowiązaniu do uczciwości i profesjonalizmu, Mazars konsekwentnie dąży do przyczynienia się do rozwoju Ukrainy poprzez świadczenie niezawodnych usług finansowych, wspieranie przejrzystych praktyk biznesowych i oferowanie strategicznych wskazówek organizacjom działającym w złożonym krajobrazie. Łącząc swoją globalną wiedzę z głębokim zrozumieniem wyjątkowych wyzwań Ukrainy, Mazars wykazuje się niesłabnącym zaangażowaniem we wspieranie długoterminowego sukcesu Ukrainy i służeniem jako wiarygodny sojusznik w trwającej odbudowie kraju.

Dokument

Partnering for Ukraine's Reconstruction