Usługi compliance

Bez względu na to, czy chodzi o szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach, pomaganie w pracy na tzw. zapleczu organizacyjnym, czy rozmowę o tym, w jaki sposób wpłyną na Państwa zmiany legislacyjne – naszym zadaniem jest zapewnienie Państwu spokoju i możliwości skupienia się na Państwa podstawowej działalności.

Skupienie się na podstawowej działalności

Prowadzenie biznesu jest wystarczająco trudne bez obciążeń administracyjnych, księgowych czy prawnych. Znalezienie odpowiedniego partnera, który będzie wspierał firmę, jest kluczowe dla odnalezienia spokoju ducha i gwarancji solidnych fundamentów biznesu. Oferujemy pragmatyczne rozwiązania i regularnie przekazujemy naszym klientom informacje o zmianach w regulacjach i o nowych przepisach, które będą ich obowiązywać.

Nasze bogate doświadczenie w pracy z prywatnymi przedsiębiorstwami świadczy o tym, że jesteśmy świadomi tego, że firmy potrzebują wysokiej jakości informacji, aby móc łatwiej podejmować decyzje. Dostęp do najlepszych praktyk i technologii pomaga w utrzymywaniu kontroli, zmniejszaniu ryzyka i zwiększaniu wydajności operacyjnej.

Możemy pomóc Państwu w zarządzaniu wszystkimi aspektami biznesu, począwszy od zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami i regulacjami, przygotowania kompleksowego audytu, aż do kompletnego rozwiązania outsourcingowego.

Audyt i usługi atestacyjne

Audyt jest nieodzownym elementem gwarantującym dobrą kondycję biznesu. Przyglądamy się corocznej dokumentacji finansowej i upewniamy się, czy zachowano spójność i bezstronność oraz czy ustalono jasny plan na przyszłość. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami audytu.

Outsourcing

Nasze usługi outsourcingowe mają na celu wsparcie Państwa w skupieniu się na podstawowej działalności Państwa firmy. Możemy pomóc Państwu w przygotowaniu rocznych sprawozdań finansowych, w kontakcie z audytorami, w zapewnieniu wsparcia administracyjnego, w zarządzaniu księgowością i w konsolidacji informacji finansowych grupy.

Podatki

Istnieje wiele różnych podatków, o których trzeba pamiętać. Bywa to skomplikowane. Zaczynając od efektywnej strukturyzacji Państwa inwestycji w innych krajach po zarządzanie podatkami, które Państwa firma płaci na poziomie globalnym, kwestia podatków jest złożona i musi być strategicznie zbilansowana z biznesowymi priorytetami. Dogłębna znajomość globalnych podatków oznacza, że możemy pomóc Państwu w ich zrozumieniu, a także określić najlepszy moment na podjęcie pewnych decyzji.

Specjalistyczne doradztwo i rozwiązania podatkowe w Mazars mogą okazać się pomocne w zwiększeniu oszczędności podatkowych i uniknięciu ryzyka. Więcej o naszych usługach podatkowych.

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG)

Przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w kształtowaniu przyszłości naszej ekonomii, naszych społeczności i całego społeczeństwa. Dlatego prowadzenie firmy, która funkcjonuje w sposób zrównoważony, jest tak niezwykle ważne. Liderzy muszą działać i myśleć długofalowo, aby służyć swojej społeczności i poprawiać wyniki swojej działalności biznesowej. Począwszy od przeciwdziałania korupcji po prawa człowieka, mamy doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w każdej sytuacji. Więcej informacji o naszych usługach zrównoważonego rozwoju.

Wyślij zapytanie ofertowe