Kompleksowe wsparcie we wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju

Strategia ESG powinna być w pełni zintegrowana z modelem biznesowym przedsiębiorstwa.

Wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju

Skuteczna strategia ESG będzie zintegrowana z szerszą działalnością biznesową i będzie dostosowywać wszystkie cele do misji, jaką jest tworzenie długoterminowej wartości dla organizacji, interesariuszy i szerszego społeczeństwa, przy jednoczesnym utrzymaniu i ulepszaniu naszych zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Aby strategia ESG była skuteczna, musi znajdować się w samym sercu organizacji i być w pełni zintegrowana z modelem biznesowym.

Jak możemy pomóc?

Mazars pomoże Państwu w opracowaniu i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju i najlepszych praktyk poprzez włączenie czynników ESG do procesu podejmowania decyzji. Wraz z międzynarodowym zespołem Mazars przeprowadzimy kompleksową zmianę na różnych poziomach Państwa firmy.

Planowanie strategiczne to proces dokumentowania i ustalania kierunku działalności poprzez ocenę zarówno tego, gdzie jesteś, jak i dokąd zmierzasz. Włączenie ryzyka związanego z ESG do planowania strategicznego pozwoli Twojej organizacji uwzględnić to ryzyko w dłuższej perspektywie, a tym samym umożliwi Ci jego przezwyciężenie.

Plan strategiczny daje Państwu miejsce na zapisanie waszej misji, wizji i wartości, a także długoterminowych celów i planów działania, które wykorzystacie, aby je osiągnąć.

Dobrze napisany plan strategiczny może odegrać kluczową rolę w rozwoju i pozwolić na określenie osób odpowiedzialnych za monitorowanie ryzyka ESG w organizacji.

Mazars posiada wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Państwu połączyć punkty i opracować strategię opartą na ryzyku ESG, dostosowaną do potrzeb Państwa organizacji, a jednocześnie zapewniającą zgodność z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami.

Mazars pomoże Państwu zrozumieć złożoność szczegółów dotyczących zaangażowania w strategię ESG w Państwa organizacji, a nasze podejście będzie opierać się na pięciu kluczowych krokach:

Grafika 4

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z organizacjami, które chcą rozpocząć i/lub rozwinąć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie tylko ze względu na kwestie biznesowe, ale także dlatego, iż wierzymy we wspólne dążenie do stworzenia bardziej etycznego społeczeństwa.

Wyślij zapytanie ofertowe