Elektryczność i infrastruktura

Specjalistyczna wiedza wspierająca zaspokojenie globalnego zapotrzebowania na energię

Zobowiązania rządów dotyczące zerowej emisji netto i dekarbonizacji, rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, sieci SMART, likwidacja aktywów opierających się na węglu, zapewnienie stabilności sieci i większa presja na środowisko zmusiły i nadal będą zmuszać przedsiębiorstwa do wprowadzenia poważnych zmian operacyjnych i infrastrukturalnych. W skali globalnej zdolność przesyłowa musi szybko wzrosnąć, tak aby sprostać przyszłemu zapotrzebowaniu na energię, przy jednoczesnym zrównoważonym i odpornym działaniu. Nasz zespół wnosi specjalistyczną wiedzę na temat globalnych rynków energetycznych, a znajomość lokalnych przepisów wesprze Państwa firmę w skutecznym działaniu na wielu rynkach. Zapewniamy dostosowane do potrzeb klienta usługi audytowe i doradcze, które pozwolą zaspokoić przyszłe potrzeby energetyczne. 

Nasze podejście

Nowe źródła energii w połączeniu z technologią transformacyjną zmieniają oblicze sektora energetycznego i użyteczności publicznej. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększone zapotrzebowanie rynków rozwijających się, decentralizacja sieci i produkcji, zmiany technologiczne i cyfryzacja - wszystkie te czynniki mają znaczenie dla wytwórców energii, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i inwestorów. 

W Mazars koncentrujemy się na dostarczaniu Państwu rozwiązań niezbędnych do realizacji celów biznesowych i osiągnięcia wzrostu na konkurencyjnym rynku. Nasza zintegrowana, globalna struktura łącząca doświadczenie branżowe oraz specjalistyczne w takich dziedzinach jak audyt, doradztwo podatkowe i finansowe oznacza, że możemy świadczyć rzetelne usługi doradcze w całym energetycznym łańcuchu wartości, od momentu wytworzenia, poprzez dystrybucję, aż po odbiorcę końcowego.

Rozumiemy i wspieramy przejście na odnawialne źródła energii, a także jesteśmy świadomi faktu, że powoduje to zmiany w całej branży. Nasze specjalistyczne zespoły zajmujące się odnawialnymi źródłami energii mogą zaoferować unikalny wgląd w tę kwestię.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie pozwalające maksymalizować zyski dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, niezależnych producentów energii i inwestorów, wspierając klientów w osiągnięciu efektywności operacyjnej i finansowej, w tym w outsourcingu i analizie danych. Posiadamy szczególną wiedzę w zakresie modelowania, które jest narzędziem potrzebnym na każdym etapie realizacji projektu, od analizy wykonalności po wycenę w celu sprzedaży. Koncentrujemy się również na kwestiach gospodarczych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG), takich jak ekologiczna księgowość i audyt.

Usługi dostosowane do wyzwań zmieniającej się branży:

Wsparcie w finansowaniu i rozwijaniu projektów

  • Doradztwo transakcyjne
  • Finansowanie infrastruktury
  • Rozwój międzynarodowy i wzrost zewnętrzny: analizowanie możliwości inwestycyjnych w sektorze energetycznym, wsparcie w realizacji projektów integracyjnych oraz doradztwo finansowe i  podatkowe przy zakładaniu spółek zależnych lub przedsiębiorstw

Optymalizacja działalności 

  • Zarządzanie finansami: audyt i księgowość, inżynieria finansowa, dostosowanie kosztów w związku ze strategią biznesową, modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych
  • Dane i automatyzacja: zwiększenie mocy danych i ich ochrona
  • Zarządzanie ryzykiem: dostosowanie poziomu inwestycji do ryzyka branżowego, kontrola wewnętrzna, mapowanie ryzyka, identyfikacja i zapobieganie ryzyku nadużyć finansowych
  • Zarządzanie operacyjne: optymalizacja aktywów przemysłowych, globalna optymalizacja łańcucha dostaw, strategia utrzymania obiektów przemysłowych

Pomoc w przejściu na nowe źródła energii

  • Audyty ESG
  • Optymalizacja strategii ograniczania emisji dwutlenku węgla
  • Wsparcie doradcze w zakresie wszystkich aspektów rozwoju zrównoważonej infrastruktury i dostępu do trwałego finansowania 

Wyślij zapytanie ofertowe