Mazars w skrócie

Mazars jest międzynarodową firmą świadczącą usługi audytorskie, podatkowe oraz doradcze, której celem jest pomaganie klientom w budowaniu i rozwijaniu działalności.

Przebyliśmy długą drogę od dnia, w którym Robert Mazars założył firmę księgową we francuskim Rouen w 1945 r. Od skromnych początków do rangi międzynarodowej grupy – Mazars zatrudnia obecnie ponad 50 000 specjalistów w ponad 100 krajach i terytoriach, w tym 17 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance.

Audyt jest kluczowym obszarem naszej wiedzy specjalistycznej od ponad 70 lat. Uzupełnieniem tych kompetencji jest zrównoważony portfel klientów, dla których świadczymy usługi konsultingowe, doradztwa finansowego oraz podatkowego, a także usługi compliance i prawne, aby sprawnie reagować na ich zmieniające się potrzeby. 

Skala naszej działalności umożliwia nam obsługę zarówno lokalnych, jak i globalnych klientów na całym świecie, zachowując przy tym elastyczność i indywidualne podejście. Gdziekolwiek pracujemy, współpracujemy ze sobą jako jeden zintegrowany zespół. Taka organizacja umożliwia nam świadczenie jedynych w swoim rodzaju usług dostosowanych do potrzeb klienta, niezależnie od tego, gdzie on się znajduje, w oparciu o naszą lokalną wiedzę, świadomość kulturową i globalną perspektywę.

Nasz model działania opiera się na zasadach demokracji i przejrzystości, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Kierownictwo Mazars powierzone zostało Zarządowi Grupy, którego członkowie wybierani są co cztery lata. Wspierani są oni przez Radę Nadzorczą, która między innymi zapewnia, że nasze zasady etyczne są stale przestrzegane we wszystkich naszych działaniach.

Uważamy, że odpowiedzialna firma musi tworzyć wspólną wartość. Dążymy do osiągnięcia tego celu poprzez zachowanie naszej niezależności, troskę o przyszłość naszej branży oraz odpowiednie proporcje między zrównoważonym rozwojem a osiąganiem zysku, ponieważ pragniemy przekazać przyszłym pokoleniom sprawiedliwy i dostatni świat.

Dokumenty

Corporate story 2023
Mazars at a glance 2023