Mazars w Polsce nominuje nowego Partnera lokalnego

Mazars, wiodąca międzynarodowa firma audytorsko-doradcza, ogłosiła nominację Piotra Mortasa na Partnera.

Piotr Mortas wspiera swymi kompetencjami dział Audytu Ogólnego w Mazars od września 2023 roku. Oprócz realizacji zleceń audytowych Piotr działa także w zespole, który doradza w obszarze ESG oraz świadczy usługi atestacyjne wokół raportowania zrównoważonego rozwoju. Piotr jest biegłym rewidentem, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w audycie oraz wiedzę w zakresie międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego.

Doświadczenie Piotra obejmuje badanie oraz przeglądy sprawozdań finansowych polskich i międzynarodowych podmiotów i grup kapitałowych, sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz MSSF, wywodzącymi się z różnych sektorów rynku, począwszy od małych i średnich firm, po jedne z największych w Polsce i w Europie.

Ta nominacja świadczy o dynamice rozwoju Mazars w Polsce oraz atrakcyjności firmy wśród najlepszych talentów.