Ocena funkcjonowania ESG

Na jakim etapie drogi do zrównoważonego rozwoju jest Państwa firma?

W dzisiejszych czasach firmy nie mogą już ignorować kwestii środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Świadomość społeczna wokół tych tematów wzrasta, a konsumenci coraz częściej oczekują od organizacji brania odpowiedzialności za swoje działania. Dlatego budowa strategii zrównoważonego rozwoju stała się nie tylko koniecznością, ale także kluczowym elementem modelu biznesowego firm.

Czym jest ESG Health Check?

 • ESG Health Check jest narzędziem, które pomaga firmom zidentyfikować wyzwania, przed którymi stoją.
 • Nasz kwestionariusz jest pierwszym krokiem w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

ESG Health Check obejmuje:

 • Ocenę kondycji Państwa firmy i analizę luk w zakresie minimalnych wymagań regulacyjnych i społecznych w zakresie ESG w oparciu o opracowany przez Nas kwestionariusz.
  • Kwestionariusz składa się z kilkudziesięciu pytań dotyczących obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju.
  • Wyniki badania zostaną zebrane wraz z kluczowymi spostrzeżeniami i zestawione z danymi porównawczymi, aby stworzyć spersonalizowany plan działania, sformułowany w celu wyeliminowania luk.
  • Ocenę funkcjonowania ESG, która pokaże Państwu ścieżkę rozwoju oraz konkretne działania, które umożliwią zaplanowanie wdrożenia zrównoważonego rozwoju.
  • Zapoznamy Państwa również z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) i dostarczymy Państwu wskazówki, jaki sposób cele te mogą zostać najlepiej zrealizowane przez Państwa firmę.
  • Warsztaty, na których przeprowadzimy Państwa przez wyniki badania oraz wstępny plan wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju.
Grafika-2

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z organizacjami, które chcą rozpocząć i/lub rozwinąć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie tylko ze względu na kwestie biznesowe, ale także dlatego, iż wierzymy we wspólne dążenie do stworzenia bardziej etycznego społeczeństwa.

Wyślij zapytanie ofertowe