Motoryzacja i produkcja

Światowy rynek motoryzacyjny znajduje się w fazie wzrostu i nieustannie się rozwija. Jednakże nie wszędzie branża zmienia się w jednakowym tempie – w krajach zachodnich branża motoryzacyjna ma do czynienia z dojrzałym rynkiem, na który wpływ ma złożona i niestabilna sytuacja gospodarcza, gdzie wzrost napędzany jest przez wymianę pojazdów. Natomiast w krajach rozwijających się rynek oferuje wiele możliwości rozwoju, napędzanych przez szybko rosnącą klasę średnią i rozbudowę infrastruktury drogowej.

Działając w tym dualistycznym środowisku, gracze rynku motoryzacyjnego poszukują nowych modeli organizacji przemysłowej, aby zoptymalizować oraz obniżyć koszty obecnych struktur produkcji. Tym samym konieczne jest równoczesne rozwijanie innowacji technicznych w celu wzmocnienia i zapewnienia ich konkurencyjności na rynku.