Przywrócenie i odtworzenie działalności

Nasz zespół ds. przywrócenia i odtworzenia działalności doradza interesariuszom jak zwiększyć wartość ich inwestycji w firmy, które przechodzą trudności w obecnym kontekście gospodarczym.

Nasz zespół specjalistów współpracuje z inwestorami i pożyczkodawcami w celu opracowania i wdrożenia strategii, które zwiększą wartość i współpracę z kierownictwem. Przygotowujemy propozycje restrukturyzacji i przekształcenia.

Łączymy wiedzę księgową i prawniczą zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, biorąc pod uwagę odpowiednią miejscowo jurysdykcję.

Możemy pomóc skierować firmę na właściwą ścieżkę, jeżeli przechodzi ona trudności. Pracujemy wspólnie z każdym klientem, żeby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla Państwa interesariuszy – co może oznaczać zarówno wdrożenie długoterminowego planu restrukturyzacji, jak i zamknięcie działalności.