Branża farmaceutyczna i nauki biologiczne

Doradztwo, które wspiera innowacje i przełomowe odkrycia medyczne

Spółki z branży farmaceutycznej i nauk biologicznych działają w sektorze, w którym to regulacje, presja na koszty i dążenie do przełomowych rozwiązań kształtują modele biznesowe. Stale skupiamy się na dostarczaniu lepszych wyników przy jednoczesnym zachowaniu rentowności. Pomagamy spółkom radzić sobie ze złożonością tych zagadnień i przyporządkowaniem zasobów tak, żeby mogły skupić się na odkryciach naukowych.

Nasze podejście

Spółki wyspecjalizowane w naukach biologicznych zawsze kładły nacisk na innowacje i przełomowe odkrycia naukowe. Jednakże muszą się także zmagać z innymi mechanizmami konkurencyjnymi takimi jak postęp technologiczny, nowi gracze na rynku i przekształcające się modele biznesowe. Ponadto szukają odpowiedzi na kluczowe wyzwania dla usług opieki zdrowotnej na całym świecie, takie jak: starzejące się populacje, schorzenia chroniczne i ryzyko przyszłych pandemii.

W Mazars współpracujemy ze spółkami w branży farmaceutycznej i nauk biologicznych w celu radzenia sobie z zakłóceniami, efektywnego przydzielania zasobów i budowania nowych relacji, które przynoszą długoterminową wartość i prowadzą do pozytywnych efektów dla społeczeństwa. Współpracując z nami, uzyskają Państwo doradztwo dostosowane do Państwa sytuacji. Obsługujemy zarówno start-upy w sektorze biotechnologii, jak i międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, a nasze wysiłki koncentrujemy na tym, żeby stworzyć zespół dopasowany do Państwa potrzeb.

Jako spółka o międzynarodowym zasięgu posiadająca specjalistów na całym świecie oferujemy globalną perspektywę i bogate doświadczenie niezbędne, by pomagać podejmować świadome decyzje. Być może chcą Państwa usprawnić swoją działalność, poddać się technologicznej transformacji lub restrukturyzacji, żeby móc konkurować z nowymi graczami na rynku. Bez względu na okoliczności, oferujemy dostęp do cennych informacji i wiedzy specjalistycznej, aby pomóc Państwu zwiększyć konkurencyjność i przyczynić się do długoterminowego wzrostu. 

Nasze usługi

Pomożemy Państwu udoskonalić działalność operacyjną dzięki naszym umiejętnościom w zakresie:

  • Strategii i operacji, w tym rozwój i przekształcenie strategii, fuzje i przejęcia, due diligence, zarządzanie projektami, usprawnianie i automatyzacja procesów biznesowych, szkolenia i facylitacja
  • Zgodności z przepisami, m.in. oceny i działania naprawcze, wsparcie w przygotowaniu inspekcji regulacyjnych, audytów ośrodków klinicznych, dostawców i głównej dokumentacji badań, opracowanie programu jakości i systemu zarządzania jakością
  • Wsparcia w dziedzinie technologii, takie jak ocena IT, strategia, architektura, projektowanie i wdrażanie, ocena i wybór technologii, strategia i migracja chmury, analityka danych
  • Zarządzanie ryzykiem, w tym ocena i rozwój programu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ocena bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności danych, strategia, wdrożenie i usługi zarządzane, planowanie odporności organizacyjnej​
  • Usług księgowych, podatkowych i doradczych

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej i nauk biologicznych oznacza, że jesteśmy dobrze przygotowani, aby odpowiedzieć na wyzwania, z którymi mierzą się nasi klienci.

Wyślij zapytanie ofertowe