Outsourcing rachunkowości i sprawozdawczości

Wykwalifikowani specjaliści i zintegrowane wsparcie dla Państwa firmy

W stale rozwijającym się środowisku biznesowym dostęp do zasobów mogących wesprzeć Państwa zespół finansowo-księgowy może okazać się czynnikiem kluczowym. Może to być niezbędne w przypadku redukcji zatrudnienia, rozszerzania działalności na nową jurysdykcję lub restrukturyzacji. Niezależnie od charakteru potrzeb, oferujemy Państwu outsourcing rachunkowości i sprawozdawczości, który z powodzeniem wesprze Państwa firmę.

Nasze podejście

Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z zewnętrznego wsparcia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości. W dzisiejszym dynamicznym otoczeniu rynkowym pomoc może być potrzebna przy okazji usprawniania działania własnego zespołu finansowego, wchodzenia na nowe rynki lub w przypadku fuzji, przejęcia czy też zbycia firmy.

Niezależnie od sytuacji, zawsze dostęp do krytycznych informacji niezbędnych do prowadzenia firmy jest wymagany na bieżąco. Dodatkowo potrzebna jest pewność, że realizacja wszelkich prac księgowych i sprawozdawczych w firmie jest odpowiednio zabezpieczona.

Mazars oferuje outsourcing usług księgowych i sprawozdawczych, które spełniają indywidualne potrzeby klientów i ich organizacji. Jako firma międzynarodowa posiadamy zespół specjalistów, którzy współpracują z firmami w wielu jurysdykcjach. Poprzez koordynację współpracy w różnych krajach, zapewniamy spójną i zintegrowaną obsługę.

Współpraca z nami opiera się na usługach dostosowanych do potrzeb Państwa firmy. Niezależnie od zapotrzebowania, nasz zespół zapewni odpowiedni poziom wsparcia, w tym zasoby tymczasowe na elastycznych zasadach. I tak na przykład, jeśli firma potrzebuje pracownika księgowego wysokiego szczebla, a napotkali Państwo trudności ze znalezieniem odpowiedniego kandydata, dedykowany Państwu zespół Mazars może udzielić wsparcia w tym zakresie.

Oferujemy szeroką obsługę fachową, w tym:

 • Zapewnianie zgodności z lokalnymi wymogami ustawowymi;
 • Przygotowywanie raportów w uzgodnionym zakresie i terminach;
 • Zapewnianie spójności i przejrzystości wymaganych raportów oraz dostosowywanie ich do potrzeb interesariuszy;
 • Wspieranie przekształceń w obszarze finansów i rachunkowości; 
 • Outsourcing wybranych procesów.

Nasze usługi 

Pełny zakres usług księgowych i sprawozdawczych, w tym:

 • Wsparcie księgowe na etapie zakładania działalności;
 • Usługi finansowo-księgowe realizowane przez wysokiej klasy specjalistów;
 • Migracja i przekształcenia ksiąg rachunkowych; 
 • Outsourcing procesów finansowo-księgowych;
 • Statutowe sprawozdania finansowe i związane z nimi usługi;
 • Dostosowywanie standardów sprawozdawczych (np. dostosowywanie MSSF, US GAAP do standardów lokalnych);
 • Sprawozdawczość zarządcza;
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych;
 • Usługi oddelegowania pracowników;
 • Niezależny przegląd i sporządzanie sprawozdań;
 • Rachunkowość kosztów i zarządzanie wydajnością.

Nasze narzędzia i rozwiązania

W celu zapewnienia naszym klientom najlepszych rozwiązań finansowo-księgowych, korzystamy z oprogramowania klasy ERP, które umożliwia integrację wszystkich procesów finansowych firmy, zapewniając jednocześnie dostosowanie informacji finansowych do potrzeb i specyfiki klienta, które pozwala na obsługę w kilku językach i automatyczny import danych z innych źródeł. Umożliwiamy również dostęp do ksiąg on-line za pośrednictwem bezpiecznego łącza VPN.

Dla klientów obsługiwanych w kilku państwach na świecie oferujemy narzędzia grupowe InControl i Signal.

Wyślij zapytanie ofertowe