Energia odnawialna

Wsparcie w przejściu przez transformację energetyczną

Sektor energii odnawialnej, napędzany przez politykę dekarbonizacji, decentralizację i digitalizację powoduje zmiany produkcji energii w skali globalnej. Ciągła, dynamiczna rewolucja w dziedzinie technologii i kosztów, zmieniające się wymogi regulacyjne oraz zmienność cen energii elektrycznej to priorytetowe tematy dla zainteresowanych stron w tym sektorze. Nasz zintegrowany zespół specjalistów udzieli Państwu wskazówek niezbędnych do zapewnienia finansowania i wykorzystania nowych możliwości rozwoju na tym rynku.

Nasze podejście

Połączenie znajomości branży ze specjalistycznymi umiejętnościami technicznymi pomaga nam wspierać klientów działających w tym sektorze w sprostaniu wyzwaniom tego złożonego środowiska oraz w rozwiązywaniu kluczowych problemów, takich jak:

 • Finansowanie nowych inwestycji i projektów
 • Znalezienie możliwości rozwoju i ekspansji na całym świecie
 • Podwyższenie odporności aktywów i bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Poprawa wydajności i sprawności operacyjnej

W Mazars koncentrujemy się strategicznie na zmniejszaniu ryzyka związanego z pracą z klientami sektorowymi. Posiadamy duże doświadczenie w modelowaniu finansowym we wszystkich głównych sektorach odnawialnych źródeł energii, takich jak lądowe i morskie elektrownie wiatrowe, słoneczne, biomasa i odpady.

Nasze umiejętności w zakresie modelowania dały nam pozycję światowego lidera w świadczeniu niezależnych usług atestacyjnych, a to głównie dzięki naszej modelowej linii usług audytorskich dla inwestorów, właścicieli i fundatorów, dzięki czemu zbudowaliśmy zaufanie do zawierania transakcji na całym świecie.

Solidny, niezawodny model pozwala na pewne planowanie projektu. Nasz zespół zajmujący się odnawialnymi źródłami energii na całym świecie ma możliwość wykorzystania naszej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i działalności w celu rozwiązania kluczowych problemów sektora, takich jak pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitałowego, zarządzanie podatkami, dotacjami i odpisami amortyzacyjnymi, może również tworzyć wzorce z zakresu czynników operacyjnych i ESG.

W miarę dojrzewania aktywów i ewolucji przepisów, może pojawić się potrzeba dostosowania działalności lub stworzenia nowych struktur korporacyjnych. Mogą również pojawić się możliwości rozwiązań zewnętrznych, takich jak fuzje i przejęcia lub zbycie projektów niezwiązanych z podstawową działalnością. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu deweloperów, właścicieli i inwestorów kupujących i sprzedających aktywa w celu maksymalizacji wartości i złagodzenia ryzyka.

Przy rosnących cenach aktywów, zyski stanowią źródło presji bezpośrednio po sfinalizowaniu transakcji. Współpracujemy z naszymi klientami w celu wsparcia ich w fazie operacyjnej, tak aby natychmiast zintegrować nowe projekty i zapewnić stałe wsparcie dla efektywności operacyjnej w portfelach, świadcząc usługi outsourcingu księgowego, compliance oraz audytu ustawowego.

W obliczu rosnącej presji regulacyjnej i zapotrzebowania ze strony klientów i łańcuchów dostaw na informacje o zrównoważonym rozwoju, pomagamy również klientom w tworzeniu ram roboczych i procesów zarządzania. Ma to zapewnić możliwość weryfikacji i narracyjnego raportowania ich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nasze usługi

Wsparcie w finansowaniu i rozwijaniu projektów

 • Wsparcie transakcji po stronie kupującego i sprzedającego, w tym pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitału, analizy podatkowe, finansowe i modelowe
 • Finansowanie infrastruktury
 • Strukturyzacja rozwoju międzynarodowego i wzrostu zewnętrznego: badania nad możliwościami inwestycyjnymi w sektorze energetycznym, wsparcie w realizacji projektów integracyjnych, świadczenie usług finansowych i podatkowych przy zakładaniu spółek zależnych lub przedsiębiorstw

Optymalizacja działalności 

 • Zarządzanie finansami: audyt i księgowość, inżynieria finansowa, dostosowanie kosztów w związku ze strategią biznesową, modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych
 • Dane i automatyzacja: zwiększenie możliwości wykorzystania danych i ich ochrona
 • Zarządzanie ryzykiem: dostosowanie poziomu inwestycji do ryzyka branżowego, kontrola wewnętrzna, mapowanie ryzyka, identyfikacja i zapobieganie ryzyku nadużyć finansowych
 • Zarządzanie operacyjne: optymalizacja aktywów przemysłowych, globalna optymalizacja łańcucha dostaw, strategia utrzymania obiektów przemysłowych

Wsparcie w budowaniu bardziej zrównoważonego biznesu

 • Audyty ESG
 • Optymalizacja strategii ograniczania emisji dwutlenku węgla
 • Wsparcie doradcze w zakresie wszystkich aspektów rozwoju zrównoważonej infrastruktury i dostępu do trwałego finansowania

Wyślij zapytanie ofertowe