Szkolenia i warsztaty

Firmom zainteresowanym poszerzaniem wiedzy w temacie ESG i zrównoważonego rozwoju oraz tym, które mają chęć dążyć do większej odpowiedzialności społecznej, Mazars w Polsce oferuje szkolenia z zakresów tematycznych:

1. Zapoznanie z obecnymi oraz przyszłymi wymogami regulacyjnymi

 • Prezentacja podstaw odpowiednich przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju
 • Zapoznanie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD, która ma być transponowana do prawodawstwa polskiego oraz która wprowadzi stosowanie obowiązkowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS)
 • Standardy te, które są obecnie w trakcie opracowywania, wykorzystują istniejące wiodące ramy międzynarodowe we wszystkich państwach członkowskich i będą obowiązkowe dla wszystkich spółek giełdowych i dużych przedsiębiorstw

2. Wyzwania zrównoważonego rozwoju dla firm

 • Omówienie koncepcji ESG i związanego z nią ryzyka i możliwości
 • Prezentacja kamieni milowych w globalnym rozwoju ESG, opis międzynarodowych trendów i inicjatyw

3. Rozwiązania analityczne w obszarze ESG

3.1. Analiza śladu węglowego

 • Przedstawienie przykładów pomiaru śladu węglowego w zakresie 1, zakresie 2 oraz zakresie 3

3.2 Wstępna ocena ryzyka finansowego ESG

3.3 Ocena istotności

4. Raportowanie ESG

 • Przegląd głównych wymogów sprawozdawczych dyrektywy CSRD
 • Zapoznanie ze standardami ESRS
 • Przegląd głównych informacji, które firmy muszą raportować w ramach wymogów taksonomicznych
 • Przegląd głównych wymogów raportowania pod SFDR
 • Wymagania dotyczące atestacji przyszłej sprawozdawczości

5. Indywidualne szkolenia

 • Tematyczne szkolenia przygotowywane na zamówienie klienta

 

Grafika 1

Skontaktuj się z nami 

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z organizacjami, które chcą rozpocząć i/lub rozwinąć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie tylko ze względu na kwestie biznesowe, ale także dlatego, iż wierzymy we wspólne dążenie do stworzenia bardziej etycznego społeczeństwa.

Wyślij zapytanie ofertowe