Budownictwo socjalne

Dopasowane do potrzeb rozwiązania, które wspierają usługi kluczowe dla społeczeństwa

Firmy zajmujące się budownictwem socjalnym działają w niepewnych ekonomicznie czasach, podlegając presji finansowej i regulacyjnej. Zapewnianie doskonałej sprawności operacyjnej i zabezpieczenie aktywów ma istotne znaczenie. Oferujemy szereg usług audytorskich, doradczych i podatkowych dla właścicieli lokali socjalnych, aby pomóc im przezwyciężyć największe wyzwania.

Nasze podejście

Budownictwo socjalne odgrywa ważną rolę w społeczeństwie, ale otoczenie, w którym działają spółdzielnie mieszkaniowe i podmioty publiczne, przedstawia poważne wyzwania. Zmieniające się ramy polityczne, ograniczenia ekonomiczne, coraz bardziej rygorystyczne przepisy i wysoki popyt na usługi sprawiają, że sektor ten znajduje się pod coraz większą presją.

Mazars jest wiodącym dostawcą profesjonalnych usług dla sektora budownictwa socjalnego. Rozumiemy liczne wyzwania, z którymi mierzą się właściciele lokali socjalnych, takie jak potrzeba budowania nowych domów, remontu istniejących aktywów i dostosowania się do polityki czynszowej i rozwoju regionalnego. Jesteśmy świadomi dbałości o szczegóły wymaganych od przedsiębiorców w celu świadczenia usług wysokiej jakości i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Współpracujemy z wieloma różnymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie mieszkalnictwa socjalnego i opieki, w tym z tradycyjnymi spółdzielniami mieszkaniowymi, dużymi organizacjami wolontariackimi, podmiotami świadczącymi usługi dla zysku, władzami lokalnymi i organizacjami o złożonej strukturze grupowej.

Jako organizacja mogą Państwo mierzyć się z różnymi przeszkodami takimi jak:

 • Niepewne otoczenie gospodarcze
 • Niedobory finansowania i przyszła rentowność finansowa
 • Nadzór regulacyjny i zmieniająca się polityka rządu
 • Zapewnienie jakości i przekraczanie wymogów bezpieczeństwa

Nasz wielodyscyplinarny zespół wkłada wiele pasji w swoją pracę i uznaje kluczową rolę, jaką budownictwo socjalne odgrywa w społeczeństwie. Mogą zapewnić Państwu audyt, doradztwo w zakresie ryzyka, usługi atestacyjne i konsultingowe dostosowane do Państwa potrzeb.

Współpracując z nami, będą mieli Państwo do dyspozycji jeden punkt kontaktowy zarządzający zespołem doświadczonych specjalistów, którzy dostosują swoje porady do konkretnych potrzeb Państwa organizacji. 

Nasze usługi

 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • Doradztwo w zakresie ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 • Projektowanie organizacyjne
 • Doradztwo i usługi atestacyjne w zakresie IT
 • Doradztwo podatkowe
 • Due diligence
 • Usługi w zakresie oszustwa i dochodzenia nadużyć
 • Doradztwo w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Wyślij zapytanie ofertowe