Compliance ustawowy

Wykwalifikowani specjaliści i zintegrowane wsparcie dla Państwa firmy

W stale rozwijającym się środowisku biznesowym dostęp do zasobów mogących wesprzeć Państwa zespół finansowo-księgowy może okazać się czynnikiem kluczowym. Może to być niezbędne w przypadku redukcji zatrudnienia, rozszerzania działalności na nową jurysdykcję lub restrukturyzacji. Niezależnie od charakteru potrzeb, oferujemy usługi, które wesprą Państwa firmę.

Nasze podejście

Czasami firmy potrzebują zewnętrznego wsparcia w zakresie księgowości i sprawozdawczości. W dzisiejszym dynamicznym otoczeniu rynkowym pomoc może być potrzebna przy okazji usprawniania działania własnego zespołu finansowego, wchodzenia na nowe rynki lub w przypadku fuzji, przejęcia czy też zbycia firmy.

Każda firma, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, jest zawsze zobowiązana do prowadzenia miesięcznych ksiąg rachunkowych oraz miesięcznych lub rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mazars oferuje usługi compliance, które spełniają indywidualne potrzeby klientów i ich organizacji. Jako firma międzynarodowa posiadamy zespół specjalistów, którzy współpracują z firmami w wielu jurysdykcjach. Poprzez koordynację współpracy w różnych krajach, zapewniamy spójną i zintegrowaną obsługę. Współpraca z nami opiera się na usługach dostosowanych do potrzeb Państwa firmy.

Oferujemy szeroką obsługę fachową, w tym:

 • Zapewnianie zgodności z lokalnymi wymogami ustawowymi;
 • Przygotowywanie raportów w uzgodnionym zakresie i terminach;
 • Zapewnianie spójności i przejrzystości wymaganych raportów oraz dostosowywanie ich do potrzeb interesariuszy;
 • Wspieranie przekształceń w obszarze finansów i rachunkowości.

Nasze usługi

Świadczymy pełen zakres usług w zakresie compliance, w tym:

 • Przegląd zaksięgowań pod kątem zgodności z MSSF/US GAAP/innymi lokalnymi GAAP oraz weryfikacja zgodności z polskimi GAAP (pełny zakres lub na podstawie próby w ramach poziomu istotności);
 • Wsparcie przy analizie mapowania kont księgi głównej do sprawozdania finansowego;
 • Przygotowanie uzgodnienia na koniec roku (tzw. plik pomostowy) w celu zidentyfikowania różnic wynikających z rachunkowości IFRS/US GAAP/inne lokalne GAAP versus polskie GAAP;
 • Na koniec roku: propozycja korekt w księgach rachunkowych zgodnych z polskimi standardami rachunkowości;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami prawnymi
 • Wsparcie i doradztwo w zakresie podpisywania, składania i zatwierdzania dokumentów;
 • Specyficzna sprawozdawczość lokalna (np. sprawozdawczość wymagana przez Główny Urząd Statystyczny, Bank Centralny).

Wyślij zapytanie ofertowe