Niezależne usługi atestacyjne i przeglądy

Podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne informacje i procedury

Rzetelne i wiarygodne informacje mają ogromne znaczenie dla interesariuszy, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie dane są powszechnie dostępne. Niezależne usługi atestacyjne gwarantują pewność co do przedmiotu zlecenia.

Oprócz badań ustawowych świadczymy również szeroki zakres usług atestacyjnych, które pomogą Państwu spełnić wymogi regulacyjne, zapewnić przejrzystość i zwiększyć zaangażowanie interesariuszy.

Nasze podejście

Świadczymy niezależne usługi atestacyjne, których wynikiem są ekspertyzy na temat różnych obszarów działalności i informacji. Te ekspertyzy spełniają wymogi międzynarodowych standardów zawodowych i zwiększają wiarygodność oraz odpowiadają na potrzebę większej przejrzystości ze strony interesariuszy.

Mazars jest w stanie przeprowadzić szeroki zakres przeglądów atestacyjnych w różnych obszarach, w tym:

 • Kontrole wewnętrzne, w tym ISAE3402, SOC1 lub SOC2 itp.;
 • Prawa człowieka;
 • Kultura korporacyjna;
 • Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu;
 • Różnorodność i włączenie społeczne;
 • Prywatność lub bezpieczeństwo danych;
 • Oszustwo;
 • Emisja dwutlenku węgla;
 • Ujawnienia niefinansowe zamieszczone w raportach korporacyjnych zgodnie z lokalnymi wymogami regulacyjnymi.

Dzięki temu organizacje mogą:

 • spełniać wymogi regulacyjne;
 • zwiększać zaangażowanie interesariuszy dzięki większej przejrzystości i uzyskać przewagę konkurencyjną wśród klientów, inwestorów, organów regulacyjnych i innych interesariuszy;
 • poprawić zewnętrzne oceny ratingowe w zakresie ESG i w innych obszarach;
 • spełnić oczekiwania dotyczące przejrzystości określone przez konkurencję;
 • wzmocnić wewnętrzne procesy decyzyjne za pomocą dokładniejszych i bardziej wiarygodnych informacji.

Chętnie ustalimy wspólnie z Państwem, jaki poziom poświadczenia odpowiada Państwa potrzebom, oczekiwaniom Państwa interesariuszy i wymogom odpowiednich ram sprawozdawczości.

Nasze narzędzia i rozwiązania

Nasze zespoły stosują jednolitą metodologię opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami zawodowymi i przestrzegają zasad niezależności i zapewnienia jakości obowiązujących w całej firmie, a także stosują uznane i docenione nagrodami narzędzia opracowane wewnętrznie we współpracy z wiodącymi organizacjami. Obejmuje to Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka opracowane we współpracy z Mazars i Shift (wiodąca organizacja non profit w zakresie biznesu i praw człowieka), które dają spółkom jasne wytyczne, jak oceniać ich standardy praw człowieka zgodnie z międzynarodowymi standardami, jak wzmacniać egzekwowanie praw człowieka i jak tworzyć długoterminową wartość dla firmy.

Nasi pracownicy

Nasz globalny zespół specjalistów łączy doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej i wiedzę z rachunkowości z kompetencjami w dziedzinie komunikacji, inżynierii, nauki i produkcji. Do każdego zlecenia dopasowujemy zespoły składające się z ekspertów z różnym doświadczeniem, szeroką wiedzą na temat sprawozdawczości finansowej, rachunkowości i zrównoważonego rozwoju, jak również specjalistów od danego sektora, żeby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania.

Wyślij zapytanie ofertowe