Jaką rolę sektor private equity odegrał w transakcjach M&A Europy Środkowo-Wschodniej w 2019 roku

Poniższy tekst został zaczerpnięty z ostatniego raportu Mazars ‘Investing in CEE: Inbound M&A Report 2019/2020’. Aby dowiedzieć się więcej o inwestycjach mających wpływ na region Europy Środkowo-Wschodniej, pobierz treść całego raportu.

Firmy sektora private equity tradycyjnie unikają ryzyka związanego z inwestycjami typu M&A i dążą do uzyskania długoterminowych zwrotów z inwestycji.

Według naszego ostatniego raportu Investing in CEE: Inbound M&A Report 2019/2020 w poszukiwaniu bardziej zrównoważonych inwestycji gracze private equity regionu Europy Środkowo-Wschodniej inwestują częściej, ale inwestycje opiewają na niższe wartości.

Wykupy, deale i ekspansja

W roku 2019 miało miejsce 69 wykupów, to jest o dwa więcej niż rok wcześniej. Jednak łączna wartość wykupu private equity z ujawnionych transakcji spadła do 2,9 mld EUR, to jest wynosiła około 68% mniej niż wartość transakcji ujawniona w poprzednim roku.

Zmniejszyła się również liczba transakcji wyjścia – to jest ostatniego krytycznego etapu procesu inwestycyjnego - z 61 w 2018 roku do 59 rok później. Mimo spadku łączna ujawniona wartość transakcji wyjścia znacznie wzrosła do 6,5 mld EUR – a to dzięki szeregowi sprzedaży o znacznej wartości jednostkowej, w tym wyjście Vostok New Ventures z udziałów posiadanych w Avito, które spółka sprzedała Grupie OLX w zamian za ponad 1 miliard euro.

Pamiętajmy jednak, że całkowite kwoty odnoszące się do private equity nie obejmują transakcji typu buy-and-build (kupna i rozbudowy) –strategii polegającej na zakupie firmy o ugruntowanej pozycji na rynku z określonej niszy, a następnie na dokonywaniu przejęć podobnych, ale mniejszych firm w ramach dalszego rozwoju - takich jak sprzedaż o wartości 1,2 miliarda euro bułgarskiego operatora telekomunikacyjnego Vivacom na rzecz United Group, holenderskiej spółki należącej do brytyjskiej firmy private equity BC Partners. United Group rozwija się agresywnie w regionie, w 2019 roku spółka nabyła m.in. chorwackie aktywa szwedzkiego Tele2 za 220 milionów euro.

W Rumunii miała miejsce druga co do wielkości transakcja private equity 2019 roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: inwestycja Blackstone warta 175 milionów euro w firmę hazardową online Superbet. Mająca swą siedzibę w USA Blackstone przejęła udziały mniejszościowe poprzez swoją działalność związaną z „możliwościami taktycznymi”, polegającą na śledzeniu możliwości ekspansji międzynarodowej.

Sukcesja i konsolidacja

Poza apetytem funduszy private equity na imponujące zyski możliwe do uzyskania na nowych obszarach, znaczącym motorem działań w zakresie fuzji i przejęć jest planowanie sukcesji, gdy właściciele dążą do wyjścia z firm, które osiągnęły odpowiedni rozmiar oraz gdy starsi założyciele planują przejście na emeryturę. Ale fundusze PE poszukują również firm, które osiągnęły skalowalny rozmiar i chcą funkcjonować w sektorach podlegających konsolidacji.

„Fundusze private equity nabrały ochoty na odgrywanie aktywnej roli w konsolidacji” - mówi Jan Fido, dyrektor działu usług doradztwa finansowego Mazars w Polsce. „Zarządzający funduszami znajdują się pod presją, aby dobrze wykorzystać zebrane fundusze, i konsolidacja to jest właściwie obrany kierunek”.

Jednym z pytań na nadchodzące lata będzie, w jaki sposób regionalny sektor private equity zareaguje na unijne ograniczenie europejskich zasobów dla mikro i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE), z których od kilku lat korzystały fundusze typu private equity i venture capital w regionie.

Więcej informacji na temat private equity i wpływu tego obszaru na działalność M&A w Europie Środkowo-Wschodniej w 2019 roku i kolejnych latach znajduje się pod poniższym linkiem, zawierającym pełną wersję raportu: 
'Investing in CEE: Inbound M&A Report 2019/2020'.