Praktyczny przewodnik dla zarządów i zespołów kierowniczych na temat zrównoważonego rozwoju

W związku z rosnącymi oczekiwaniami społecznymi w stosunku do ładu korporacyjnego, spółki muszą stale modyfikować swoje modele biznesowe, by tworzyć trwałą wartość, która przyniesie korzyści nie tylko akcjonariuszom, ale także wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom oraz społeczeństwu.

Chcąc wspierać firmy, ecoDa i Mazars wspólnie stworzyli praktyczny przewodnik, który pomoże członkom zarządów i zespołom kierowniczym w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju i osiągnięciu trwałego sukcesu. W przewodniku został omówiony szeroki zakres zagadnień, począwszy od tego, dlaczego liderzy powinni zobowiązać się do wspierania zrównoważonego rozwoju, po to, aby przejść do zdecydowanych działań, a także, jakie aspekty należy wziąć pod uwagę i omówić.

Przewodnik ma charakter praktyczny i kładzie nacisk na przywództwo i ukierunkowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz na rosnące znaczenie obowiązków prawnych i regulacyjnych, z którymi mierzą się dyrektorzy w tym obszarze. Przeznaczony jest dla zarządów spółek giełdowych i prywatnych, w tym tych prowadzonych przez przedsiębiorców lub właścicieli firm rodzinnych.

Kwestie ESG zaczynają coraz bardziej zajmować zarówno zespoły kierownicze, jak i zarządy. Zaangażowanie jest pierwszym krokiem; jednakże aby trwale osiągnąć swoje cele, niezwykle ważne jest ustrukturyzowane podejście do zrównoważonego rozwoju.

Leena Linnainmaa Przewodnicząca ecoDa

Siedem kluczowych czynników sukcesu dla zrównoważonego zarządu i zespołu kierowniczego

Pierwsza sekcja przewodnika oferuje wgląd w powody dla których dyrektorzy i zespoły kierownicze powinny uwzględnić zrównoważony rozwój wysoko na liście swoich priorytetów, określając siedem kluczowych czynników sukcesu, na których powinny się skupić w kształtowaniu przyszłej ścieżki rozwoju:

  • Przywództwo i etyczna postawa kierownictwa
  • Ustanowienie celu
  • Skierowanie uwagi na interesariuszy
  • Silna kultura zrównoważonego rozwoju w całej organizacji
  • Zrównoważony rozwój głęboko zakorzeniony w całej firmie
  • Postawa nastawiona na ciągłe uczenie się
  • Jawność raportowania

Firmy, które wprowadzą zrównoważony rozwój jako kluczowy czynnik sukcesu do planu działań, będą prosperować w przyszłości. Nie jest to jedynie kwestia zgodności z przepisami, czy regulacjami, ale szansa na stworzenie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy w Państwa firmie. Niezależnie od tego, czy firmy są na etapie rozważania, od czego zacząć, czy już zainicjowały konkretne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, nasz przewodnik oferuje praktyczne i konkretne wsparcie w osiągnięciu trwałego sukcesu biznesowego

Gareth Jones (Partner) Partner - Global Head of Privately Owned Business

Kluczowe pytania i praktyczne działania krok po kroku w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju

W drugiej sekcji została zawarta seria pytań, mających na celu, umożliwienie dyrektorom i zespołom kierowniczym zidentyfikowanie obszarów, w których potrzebne są dalsze działania. Ostatnia sekcja zapewnia narzędzie do oceny etapu, na którym znajduje się obecnie firma na swojej drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Dzięki praktycznemu przewodnikowi zarządy i zespoły kierownicze będą mogły określić, które zmiany wpłyną na ich biznes w największym stopniu i którym należy nadać priorytet, aby stworzyć jasny plan działania, dostosowany do ich działalności.

Tu mogą Państwo pobrać Praktyczny przewodnik dla zarządów i zespołów kierowniczych na temat zrównoważonego rozwoju, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przekształcić kwestie zrównoważonego rozwoju w szanse dla Państwa firmy.

Dokument

A practical guide for boards & leadership teams on sustainability
A practical guide for boards & leadership teams on sustainability