Wyniki finansowe banków europejskich w kontekście kryzysu związanego z COVID-19

Raporty okresowe przedstawiają wstępny obraz wpływu pandemii COVID-19 na banki europejskie.

Mazars przeanalizował wpływ pandemii na wyniki za pierwsze półrocze2020 roku 13 europejskich banków publikujących swoje sprawozdania finansowe według MSSF.

Z przeprowadzonej analizy opartej na publicznie dostępnych informacjach z raportów okresowych banków wynika, że większość banków odnotowała znaczny spadek zysku netto po opodatkowaniu oraz przychodów z działalności operacyjnej przed odliczeniem oczekiwanych strat kredytowych (ang. ECL) za pierwsze sześć miesięcy 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Jednocześnie wszystkie banki doświadczyły znacznego wzrostu obciążeń ECL.

Chociaż w I półroczu 2020 r. odpisy na ECL wzrosły dla wszystkich banków (średnio +22%), znacznie więcej niż ekspozycja kredytowa brutto, zakres wzrostu różni się w zależności od danego banku.

Banki zastosowały również różne strategie w odniesieniu do zmian współczynników korygujących przypisywanych negatywnym i pozytywnym scenariuszom makroekonomicznym.

Przyjrzyj się naszym kluczowym wnioskom, aby zobaczyć, jak banki radzą sobie w tym bezprecedensowym środowisku.

Dokumenty

Mazars_Financial performance of European banks in the context of Covid.pdf
Mazars_​Financial performance of European banks in the context of Covid.pdf
Mazars_Financial performance of European banks in the context of Covid_Focus on ECL.pdf
Mazars_​Financial performance of European banks in the context of Covid_​Focus on ECL.pdf
Mazars_Financial performance of European banks in the context of Covid_Appendices.pdf
Mazars_​Financial performance of European banks in the context of Covid_​Appendices.pdf